Wat houdt ‘de methode LOEF’ in?

DOEL:

De methode LOEF is een modelmatige aanpak van Edward Loef, Certified Financial Technician, bedoeld om de richting en veranderingen in de (relatieve) kracht van de trends in beurskoersen vast te stellen. In deze methode is gekozen voor vier uitgangspunten, t.w. (L)ogica, (O)bjectiviteit, (E)envoud en (F)unctionaliteit. Dit betekent 1) een rationele benadering, 2) gebaseerd op feiten (in plaats van meningen), 3) die iedereen kan volgen om 4) de strategie/tactiek te bepalen met respect voor de richting van de trend(s). Elke beweging in de cyclus van beurskoersen moet de belegger in de grafiek kunnen lezen als de letters van het alfabet (zie onder theorie). Bij elke letter is er sprake van een beslissingsmoment. De methode voorspelt niet, maar registreert waar we ons bevinden in de dynamiek van de beursbeweging. Neem in acht de wijsheid van Albert Einstein.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld koersverloop DSM

 

 

 

 

BESTEMD VOOR:

De methode LOEF is bedoeld voor hen die de gangbare filosofie van de technische analyse volledig accepteren. De methode LOEF baseert zich op de drie basisprincipes van de technische analyse die hieronder zijn samengevat.
1) Alle relevante informatie voor de belegger is/wordt in de beurskoers verdisconteerd’
2) Beurkoersen bewegen in trends;
3) De geschiedenis neigt zich te herhalen.

SAMENVATTING METHODE LOEF

De methode LOEF onderscheidt vier fasen in de beurskoers, t.w. de bodemfase, de stijgingsfase, topvormingsfase en dalende fase. Tijdens al deze fasen doen zich bewegingen voor die tactische momenten oplevert die voor trendvolgers en contrarians van belang kunnen zijn om kennis van te nemen. Denk hierbij aan zowel trendvolgende als countertrend situaties, waarbij ‘kopen op zwakte’ of ‘verkopen op sterkte’ prioriteit krijgt.

WAAROM?

De methode LOEF beoogt met de uitkomsten van de aanpak twee doelen te bereiken. Het eerste doel is snel inzage te geven in de kansen en bedreigingen die zich voordoen in de financiele wereld van continue veranderende beurskoersen en trends door middel van trendoverzichten. Het tweede doel is inzage geven in de manier waarop de technische analyse signalen door Edward Loef (geregistreerd Certified Financial Technician bij de IFTA, U.S.A.) wordt vertaald naar concrete aan- en verkoopbeslissingen in fictieve modelportefeuilles. De modelportefeuilles zijn nadrukkelijk geen aanmoediging of uitnodiging tot het doen van transacties en derhalve niet bedoeld als persoonlijk advies. De modelportefeuilles dienen uitsluitend als doel om op de meerjarige termijn de technische analyse als hulpmiddel bij beleggingsbeslissingen op waarde te schatten. LET OP: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige (beleggings)resultaten.

DE AANLEIDING

Succesvol beleggen heeft volgens Edward Loef helemaal NIETS te maken met voorspellen, maar alles met de mogelijkheid om te beheersen wat we kunnen en willen beheersen. In het algemeen geldt dat mensen leiden aan zelfoverschatting! Vooral daar waar dit toekomstverwachtingen betreft. Het standpunt van Edward Loef is de volgende: de veranderingen en de trends in de beurskoersen kunnen wij niet beinvloeden, maar we kunnen wel proberen ons aan te passen. Deze stelling wordt gevoed door het gedachtengoed van Charles Darwin. Niet de slimsten of de sterksten overleven (zie de vele voorbeelden uit de praktijk), maar degenen die zich bereid tonen zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

MEER INFORMATIE?

Neem een kostenloos proefabonnement en/of stuur uw bericht naar mail@edwardloef.com