Trendomslag in US rente?

In de optiek van de klassieke ‘chartist’ (= technisch analist)  geldt een visuele inspectie van de koersgrafiek als een primaire handeling voor de beeldvorming omtrent de richting van de bestaande trend. Zijn taak is aan de hand van koersstijgingen en -dalingen een indruk te krijgen in welke richting de onderliggende trend zich zal ontwikkelen.

Klassieke technische analyse is een tijdrovende bezigheid. Zeker als je van alle markten thuis moet zijn. Dat wil zeggen, op elk gewenst moment weten welke beleggingscategorie zich (het meest) gunstig beweegt, welke regio het meest aantrekkelijk is, hoe de valutakoersen zich onderling verhouden, welke bedrijfssectoren gevraagd worden, wat de laatste thema’s zijn en welke aandelen outperformen. En dan hebben we het nog niet over de afgeleide (sub)instrumenten enz.

Om die reden maakt LOEF Technische Analyse gebruik van beslisregels toegepast op koersdata en een filter om alert te worden gemaakt op waar kansen en bedreigingen ontstaan. Een voorbeeld hiervan treft u hieronder aan (klik op afbeelding om te vergroten):

 

 

 

Helemaal bovenin wordt de 10-jaars Amerikaanse rente getoond met een opwaartse indicatie van de kortetermijn (KT) trend, een opwaartse indicatie van de langetermijn (LT) trend, een (K)oop-signaal in de rente (= indicatie voor stijging) en de laatste technische analyse (TA) conditie op basis van het meest recente technische signaal. De 10-jaars rente noteert hedenochtend 2,406% en de opwaartse groengekleurde driehoek attendeert op een opwaartse uitbraak naar een 20-daags hoogste notering. De weerstand lag op 2,402%.

De Amerikaanse 10-jaars rentestijging vraagt om een check van de koersgrafiek (zie onder, klik op afbeelding om te vergroten).

 

 

 

 

Het meerjarige trendkanaal in de afgelopen 20 jaar is dalend, maar er blijkt sprake van een ‘setup’ voor een trendomslag. Er zijn drie signalen. Het eerste signaal dateert uit 2016, waarbij de 10-jaars US rente de bodem uit 2012 succesvol test (= resultaat dubbele bodem). Het 2e signaal in de maandgrafiek wordt eind november 2016 gegeven via de opwaartse uitbraak boven de dalende lichtgroene trendlijn. Het 3e signaal is de klassieke pullback-beweging die resulteert in een hogere bodem. Wanneer de US 10-jaars rente dit jaar boven 2,45% uitstijgt (zeg 2,5%) op maandbasis dan mag een verdere stijging worden verwacht richting de meerjarige 20-jaars weerstandlijn rond 2,75%.

CONCLUSIE

Of de 20-jarige neerwaartse trend in de langetermijn 10-jaars obligatierente opwaarts wordt verlaten is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. Echter, de drie signalen in de grafiek op maandbasis op rij dwingen obligatiebeleggers NU(!) heel dringend kritisch te kijken naar de koersrisico’s van hun vastrentende waarden in hun beleggingsportefeuilles.

Addendum (gepubliceerd 26 okt 2017)…trendomslag 10-jaars rente VS begin jaren tachtig