Het bedrog doorzien

‘Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?’ – ‘We hebben hem!’, juichen ze dolgelukkig, ‘het zijn onze zintuigen!’ (citaat van Friedrich Nietzsche). In het brein van de analist en de beleggers speelt zich een wonderlijke wereld af van visies en gedachten.  Hoe gaat dat bij de technisch analist?

Twee mensen, twee gezichten, twee zienswijzen, twee invalshoeken…wie is  hier de bedrieger? Het antwoord komt niet van Nietzsche, maar van Mark Twain: “Niet wat je niet weet brengt je in moeilijkheden, maar dat waar je zeker van bent en anders is dan je denkt.”

Centrale bankiers, economen, fondsmanagers, analisten en beleggers lezen wat af om te weten te komen wat hen wellicht in de problemen kan brengen. Sommigen claimen het antwoord al te weten, terwijl een andere zienswijze misschien een meer zuiver beeld geeft.

Koersgrafiek ‘Mystery Chart’ (actueel d.d. 22-10-2017). Wat ziet u…of wat denkt u? (klik op afbeelding om te vergroten)

 

 

 

 

De grafiek op zichzelf zegt sommigen niets, maar technisch analisten grijpen naar potlood en lineaal om de trend nader te duiden. Deze chartisten zien in het algemeen een proces van hogere toppen en hogere bodems, maar hierin lijkt rechtsboven subtiel een verandering zichtbaar. Het meest significant aan deze zienswijze is 1) het onvermogen om een hogere top te produceren gevolgd door 2) een gesignaleerde trendbreuk en 3) potentieel een lagere top in ontwikkeling. Zie hier de bewerking van de grafiek wat LOEF Technische Analyse meent te zien en te moeten concluderen. Het wachten is op het doorbreken van de oranje lijn (voor meer zichtbaar ‘bewijs’ van een trendomkeer)…of een terugkeer boven de groene stijgende lijn (wat een andere invalshoek kan/mag zijn boven de oranje grenswaarde).

De charist houdt niet van een tunnelvisie, maar kanaliseert liever wat is en wanneer dat verandert. M.a.w. een trend is intact, totdat het tegendeel wordt aangetoond.

Een update van de getoonde  ‘Mystery Chart’ kunt u later dit jaar verwachten en wat dat zou kunnen betekenen voor de visie van de centrale bankiers, economen, fondsmanagers, analisten en beleggers.

Addendum gepubliceerd 26 oktober 2017 (zie volgende update m.b.t. trendomslag…de mystery chart is de omgekeerde 10-jaars US rentegrafiek)