IRMA leert ons

De richting en de kracht van orkaan ‘IRMA’ geven aanleiding om beleggers te laten doordringen van de noodzaak om de laatste data te verzamelen, deze data telkens opnieuw te meten om zo te bepalen of we iets moeten doen of wijzigen. Zie hier de vier modelmatige variabelen: input (I), repeteren (R), meten (M) en actie (A).

In het informatietijdperk raken we tegenwoordig al in paniek als we niet over de laatste informatie beschikken. Enerzijds is de hoeveelheid informatie die wij verzamelen een zegen. Kennis is immers macht. Anderzijds is de enorme hoeveelheid informatie een vloek. Welke informatie is betrouwbaar en wat valt onder nepnieuws of vals alarm?

Sinds het aantreden van Donald Trump lijkt niets meer wat het (ooit) was en lijkt er in 2017 in toenemende mate sprake van een groeiende draaikolk aan berichtgeving over (mogelijke) rampspoed. Diverse overstromingen, aardbevingen en aardverschuivingen, ongebruikelijk krachtige orkanen, plotselinge scheuren in de ijskap, het loslaten van gletschers, een explosie van ‘solar flares’ en een storm aan vreemde radioflitsen uit het heelal lijkt de wereldbevolking voor te bereiden op apocalyptische tijden. Naast de klimatogische trends zijn er budgettaire uitdagingen. Denk hierbij aan het recent noodzakelijk opnieuw ophogen van het Amerikaanse schuldenplafond (de Amerikaanse overheid is feitelijk failliet). Denk hierbij aan de monetaire uitdagingen (lees ‘normalisering’ van de balansen van centrale banken). Denk hierbij aan de geopolitieke (militaire) spanningen (Syrië, Jemen, Quatar, de Europese Unie versus Verenigd Koninkrijk, Duitsland versus Turkije, USA/Zuid-Korea versus N-Korea, China versus Japan, enz.

Ondanks alle opgebouwde kennis bij de National Oceanic and Atmospheric Administration en National Weather Service bleek het afgelopen dagen niet mogelijk – ondanks gebruik van hypermoderne instrumenten (w.o. weersatellieten) om de richting van orkaan ‘IRMA’ correct te duiden.

“Beyond the northern Leeward Islands, the storm could approach the Turks en Caicos and Bahamas by late week, but again nothing is certain for these regions.”

(citaat CNN meteoroloog Taylor Ward, 4 september 2017 n.a.v. orkaan ‘IRMA’)

“For five days, we were told it was going to be on the east coast, and then 24 hours before it hits, we’re told it’s coming up the west coast.”

(citaat Jeff Beerbohn, interview AP, 9 september 2017 n.a.v. orkaan ‘IRMA’)

NIETS IS ZEKER…het enige dat we met zekerheid kunnen vaststellen is dat wij geen vat hebben op de richting of de kracht van de wind en datzelfde geldt voor de beurskoersen/-indices.

Hieronder is een computerberekening voor de S&P 500 index gevisualiseerd in termen van waarschijnlijke richting en bijhorend tijdbestek (waarschuwing: de output is afhankelijk van de input)

 

 

 

The Forecaster is een technisch analyse instrument die de chartist behulpzaam moet zijn in het verkrijgen van een realistisch koersperspectief. Maar zoals u weet heeft Albert Einstein ooit gezegd dat alles energie is en dat de frequentie waarmee wij de realiteit waarnemen (= optelsom van visies, gedachten en emoties) de uitkomst bepaalt. Dat is geen filosofische opmerking, maar volgens Einstein pure natuurkunde.

In Wall Street zijn de beursindices stijgend. Dat valt af te leiden uit de volgende formule die ons in staat moet stellen de realiteit onder ogen te zien (klik op de afbeeldingen om te vergroten):

 

 

SPDR S&P 500 Trust ETF (‘SPY’) weekgrafiek vanaf 2009 + 4-weeks/24-weeks SMA

 

 

 

 

Geen enkele meteoroloog zal met zekerheid een voorspelling doen waar het oog van de orkaan overheen zal trekken. Geen enkele seismoloog zal een aardbeving proberen te voorspellen. Geen enkele technisch analist mag daarom de schijn wekken te weten wat de toekomstige richting van de trends in beurskoersen zal zijn. Wat de technische analyse uit ervaring weet is dat de geschiedenis zich herhaalt (echter nooit op exacte wijze) en daarom vermoeden dat koersstijgingen afgewisseld zullen worden door koersdalingen en dat dit proces leidt tot het herkennen van trends. IRMA leert ons dat de technische analyse de richting van de trend globaal kan duiden op basis van wiskundige criteria die iedereen kan narekenen en die iedereen kan zien in de grafiek. De technisch analist signaleert veranderingen in de dynamiek van beurskoersen en doet hiervan zo objectief mogelijk verslag. Degene die kennis neemt van de trendanalyses kan hiermee zijn voordeel doen. Sommigen gaan de uitdaging aan te gaan met de markt door te anticiperen (nog voordat de storm aan land komt), terwijl anderen pas (laat) reageren (om wat voor reden dan ook).

IRMA leert ons respect te tonen voor de kracht van de natuur. Beursindices leren ons respect tonen voor de kracht en richting van de trends. Wat doet u?