In de bonus!

Het aandeel Ahold Delhaize (AD) daalde afgelopen vrijdag met 9,63%. Het koersresultaat over afgelopen week bedroeg -13,38%. Zijn de ‘AH Hamsterweken’ nu aangebroken? Met behulp van de trendvolgende benadering van LOEF Technische Analyse konden beleggers zich goed voorbereiden op de kortingsweken op de beurs (lees: koersverliezen beperken).

Belangstellenden in de technische analyse van LOEF via ProBeleggen konden op 6 juni jl. kennisnemen van de volgende stellingname: “Minder verlies is meer winst” In een update werden enkele Amerikaanse technisch analisten geciteerd: “Follow the trend. Never fight the tape. Simply identify the cards.” Wie deze kaart speelt beschikt over een bonuskaart. Probeer dus niet met behulp van technische analyse te voorspellen, maar kijk simpelweg hoe de kaarten op de beurs worden geschud. Focus op de uitkomst! Doet u bewust boodschappen? Heeft u een bonuskaart?

Zienswijze van Hans Wertheim Salomonson: “Als de grafiek een indicatie geeft van de mogelijkheid van een trendwijziging of een uitbraak, dan signaleren wij dat.”

Klik op de maandgrafiek (zie onder) van om te vergroten en wees getuige van de mogelijkheid van een langetermijn trendwijziging in het aandeel Ahold Delhaize!

 

 

 

 

Afgelopen week werd door IEX Media de ‘Week van de Technische Analyse‘ georganiseerd. De boodschap van LOEF Technische Analyse begon met het weggeven van een bonus, want op 12 juni jl. werd beleggers geadviseerd te focussen op stijgende trends. Het aandeel Ahold Delhaize voldeed in de grafiek op weekbasis (slotkoers EUR 19,28 d.d. 9 juni jl.) NIET aan de voorwaarden van een stijgende trend, maar juist wel aan de voorwaarden van een dalende trend! (zie beurskoers onder 4-weeks simpel gemiddelde en 4-weeks simpel gemiddelde onder 24-weeks simpel gemiddelde > rode weekcandle). En om in deze update nog een bonus te geven…het (H)oofd(S)chouderpatroon is volgens de technische analyse het meest betrouwbare trendomkeerpatroon!

 

 

 

 

De wekelijkse slotkoers boven of onder het afgeleide simpel 4-weeks gemiddelde (SMA) bepaalt of de kortetermijntrend stijgend is of dalend. Voor de lange termijn bepaalt het 4-weeks gemiddelde boven of onder het 24-weeks gemiddelde of de trend stijgend is of dalend. Het voordeel van deze benadering is dat een gecombineerde toepassing informatie geeft over het actuele stadium van de vier trendfasen (zie formules) op een objectieve wijze:

  • Stijgend beurskoers (week slotnotering) > 24 weeks SMA en 4 weeks SMA > 24 weeks SMA
  • Topvorming beurskoers (week slotnotering) < 24 weeks SMA en 4 weeks SMA > 24 weeks SMA
  • Dalend beurskoers (week slotnotering) < 24 weeks SMA en 4 weeks SMA < 24 weeks SMA
  • Bodemvorming beurskoers (week slotnotering) > 24 weeks SMA en 4 weeks SMA < 24 weeks SMA

Een citaat afkomstig van Marcel Tak op de website van IEX: “De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegde waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien.”

Afgelopen week werd aan Marcel Tak de vraag gesteld of ‘Technische Analyse’ moet worden beschouwd als ‘alternatieve therapie’ naast de reguliere fundamentele analyse.

Marcel Tak geeft zijn zienswijze: https://www.iex.nl/Column/267670/TA-Alternatieve-therapie.aspx

De financiële markten verlopen zo grillig en onvoorspelbaar dat beleggingstheorieën, die altijd gebaseerd zijn op het verleden, nooit de toekomstige ontwikkelingen goed kunnen aangeven. Noch als het om fundamentele analyse, noch als het om technische analyse gaat. De belegger moet ermee leren leven. Hij zal zijn eigen weg op de financiële markten moeten vinden en kiezen voor het analysevoertuig waar hij zich het meest comfortabel bij voelt.” (citaat Marcel Tak)

Meer weten over technische analyse en hoe geld kunt besparen?   >>>   mail@edwardloef.com  >>> rapport: LOEF Technische Analyse Special IN DE BONUS 18 juni 2017

Legenda kleuren in grafiek methode LOEF