Week van de Technische Analyse

De redactie van IEXMEDIA.NL heeft gevraagd om in het kader van de ‘Week van de Technische Analyse’ zowel een kortetermijn analyse te verzorgen als een langetermijn analyse. Deze analyses worden op maandag 12 juni en donderdag 15 juni door LOEF Technische Analyse verzorgd. Het publiek bepaalt welk aandeel moet worden beoordeeld.

Technische Analyse is (helaas) een ingewikkelde verzamelterm voor technieken om met behulp van grafieken en indicatoren de richting van de trends te duiden. Sommige technisch analisten gaan zover dat ze een voorspelling afgeven. Tot op zekere hoogte is dat begrijpelijk, want de geschiedenis neigt zich volgens de technische analyse filosofie te herhalen. Een studie naar repeterende gedragspatronen in het verleden geeft bij een actuele herkenning van een vergelijkbare koersformatie aanleiding om een vergelijkbare afloop te verwachten. Technische Analyse is dus primair een hulpmiddel om de actuele trends te beschrijven met secundair een intentie door gebruikers om de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de beurskoers af te leiden. De scheidslijn tussen ‘look at what is’ en ‘what you think should be’ is flinterdun. Degenen die technische analyse toepassen moeten zich zeer bewust zijn van deze scheidslijn. Wat nu is, dat is meetbaar. Wat we menen te moeten afleiden uit wat we zien is van geheel andere orde. Iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe zij hiermee willen/moeten omgaan. ‘Technical Analysis is an Art, not Science’ weten ervaren technisch analisten na een jarenlange staat van dienst.

Waarom technische analyse belangrijk is leest u in het volgende rapport:

LOEF DE TECHNICIAN RESEARCH SPECIAL 12 juni 2017 waarom technische analyse heel fundamenteel is

Het herkennen van de richting van de trend is belangrijk, omdat de markt (lees: beurskoers) het snijpunt weerspiegelt van alle vraag- en aanbodfactoren. In het algemeen doen beleggers er verstandig aan om de richting van de trend te respecteren door in de richting van de trend te handelen. Belangrijk zijn echter ook specifieke momenten om tegen de overheersende opinie in te gaan. Dit vraagt om moed, overtuiging en discipline, hetgeen na jarenlange praktijkervaring en vooral veel vallen en weer opstaan wordt verkregen. Theodoor Gilissen Bankiers publiceerde in 2006 een researchspecial over ‘technische analyse’, waarin o.a. voor de ‘market timer’ die per definitie tegen de trend ingaat om laag te kunnen kopen en hoog te kunnen verkopen:

Klik op de afbeeldingen om te vergroten:

 

 

 

 

 

 

 

De top in maart 2000 in de Amerikaanse Nasdaq-index werd twee dagen na de top herkend aan de hand van de ‘coverstory contra-indicator’ (zie omslagartikel DER SPIEGEL 13 maart 2000). De aandelenkoorts, megafusies en internetgekte haalde de voorpagina en zulk prominent nieuws valt doorgaans samen met het einde van de waargenomen trend.

 

 

 

 

 

 

 

 

De koersval/beurspaniek in Wall Street werd in de week voorafgaand aan de terreuraanslagen van ‘9/11’ al voorspeld als gevolg van nieuwe gezamenlijke 12-maands dieptepunten in de MSCI USD World Index en de AEX-index. De markt bleek te fungeren als een ‘wisdom of crowd’, welke door de technische analyse werd opgepikt als ‘risico’-alert.

De top in de Amerikaanse huizenmarkt in 2005 werd ook tijdig gesignaleerd (op 1 juni en 27 juni 2005 in de rol van ‘senior technisch analist’ bij Effectenbank Stroeve).

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop naar de koerstop in de AEX-index in 2007 rond een indexstand 560 werd op basis van fractale golfbewegingen op 24 mei 2007 voorspeld:

 

 

 

 

En de bodem in de AEX-index rond 10 maart 2009 werd een week eerder op een vergelijkbare wijze voorspeld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de top in de goudprijs werd begin september 2011 in Het Financieele Dagblad geanalyseerd, waarna de prijsdaling binnen enkele dagen inzette (meer informatie hierover in de vorige update).

 

 

 

En natuurlijk niet te vergeten de top in de aandelenmarkt in april 2015:

 

 

En het vermoeden van de bodem in de aandelenmarkt in februari 2016:

 

 

 

 

Ik wens u deze week veel inspiratie.

Met vriendelijke groet,

Edward Loef CFTe

Wilt u reageren? > mail@edwardloef.com