Het beste besluit

Laten we duizend verschillende bloemen laten bloeien en het publiek de volgende vraag voorleggen: Wie is er in staat om het meest heerlijk ruikende exemplaar te selecteren? Het antwoord op deze vraag kunt u vermoeden wanneer u het besluit heeft genomen om het boek ‘Twee weten meer dan een‘ te lezen geschreven door de Amerikaanse wetenschapsjournalist James Surowiecki.

‘If you want to know about the market, ask the market’ (= gezegde in de wereld van traders/beurshandelaren)

Wij zijn altijd op zoek naar deskundigen‘, schrijft Surowiecki, ‘maar het najagen daarvan blijkt een misvatting.‘ Vraag het oordeel daarentegen aan de massa en u maakt zeer waarschijnlijk de beste keuze/afweging. Volgens Surowiecki beschikt iedereen op basis van zijn boerenverstand over een hoeveelheid informatie, hoe flinterdun ook, op grond van levenservaring, televisiekijken of boeken lezen. Interpretatie, analyse, intuïtie, alles telt mee. Vervolgens worden door de macht van het getal de extremen uitgefilterd. Wat overblijft zijn betrekkelijk precieze inzichten, die de behoefte aanwakkert dat ‘we onze vragen moeten voorleggen aan de menigte‘. Zo is de prijs op een aandelenmarkt niets anders dan een collectief besluit op grond van collectieve informatie. Wanneer u hier goed over nadenkt, is dat een heel democratische constatering met respect voor de diversiteit aan meningen en verwachtingen in de markt.

Vraag ontmoet aanbod via de prijs

Met andere woorden, de prijs (lees: beurskoers) weerspiegelt imperfect, maar wel effectief(!), de koop- en verkoopbesluiten van de massa en illustreert via de koersgrafiek de intenties en verwachtingen die er in de markt leven en de richting van de waardering bepalen. De markt heeft altijd gelijk (ook al menen deskundigen niet zelden het tegendeel). Surowiecki’s boek, origineel getiteld ‘the wisdom of crowds’ zou dan ook geen openbaring moeten of mogen zijn voor deskundige fundamenteel analisten, want “The price of a stock reflects, imperfectly but effectively, investors judgement of how much a company is worth.

De prijs is ons aller ultieme scheidsrechter

Analisten, economen, fondsbeheerders, beleggingsadviseurs, financieel adviseurs, zelfbenoemde beursgoeroes of vermaarde hedgefundmanagers die van mening zijn zelf deskundiger te zijn dan de markt als geheel, veronderstellen na hun eigen onderzoek (anderen / de media te moeten vertellen) wat ze moeten doen. Is een aandeel op basis fundamentele informatie ondergewaardeerd dan wordt er doorgaans een koopadvies gegeven (vaak met een horizon langer dan 12 maanden) en bij een vermeende overwaardering wordt een verkoopadvies gegeven. Dat laatste wordt overigens niet zo gemakkelijk gedaan. Om goed inzicht te krijgen in de (achtergronden van de) bedrijfsvoering en alles wat samenhangt met de waardering van het beursgenoteerde bedrijf, is het een uitdaging om de geraadpleegde CEO of CFO niet al te ongemakkelijk te maken met kritische vragen , want anders krijg je mogelijk geen volgende kans meer om (opnieuw) uitgenodigd te worden voor een persconferentie of in een 1:1-gesprek kritische vragen te stellen.

Het is een van de belangrijkste redenen waarom de beleggingswereld geen oplossing biedt in situaties dat de beurswaarderingen almaar goedkoper worden (lees: beurskoersen dalen) of een ‘exit’-strategie hanteren in geval van dalende beurskoersen en waardevernietiging. Voldoende mate van spreiding geldt dan als de ultieme oplossing. Eigenlijk is de aanbeveling tot spreiding van beleggingstitels een impliciete bevestiging van de deskundigen in de beleggingswereld dat men toegeeft niet alles te weten, niet alles te kunnen overzien en dus niet alles te kunnen beheersen. In de optiek van de technische analyse is dit juist een aanmoediging of zelfs uitdaging om met een ‘open mind’ kennis te nemen van wat de markt er zelf van vindt (via een studie van de koers-grafieken en/of afgeleide indicatoren).

Kwaliteit met beleid

Bovenstaande is een belangrijke reden om drie gewetensvragen te stellen:

  1. Wil ik weten hoe het echt zit?
  2. Weet ik beter dan anderen wat er aan de hand is?
  3. Ben ik consistent met mijn eigen morele kompas?

Geboren op 19 oktober 1964 is Edward Loef in eerste aanleg vooral een analist, want hij is een ‘weegschaal’. Hij analyseert de hoofd- en bijzaken om tot een goede afweging/analyse te komen. Daarvoor kijkt hij naar beurskoers, want de prijs is immers de uitkomst van alle vraag- en aanbodfactoren. Hij weet dat alle informatie in de prijs/beurskoers wordt verdisconteerd en de markt vaak veel slimmer is dan de expert, die zich eerlijk gezegd ook goed bewust moet zijn van zijn/haar beperkingen. Het morele kompas van Edward Loef wil niet verder dan het duiden van de richting van de trend. Koersgrafieken voorspellen niet, maar tonen hoe de markt denkt. Een momentopname van consensus tussen vraag en aanbod. Loef hanteert een theoretisch beleidsmodel (zie onder) om de eigen subjectieve beeldvorming (of verwachtingen) te toetsen en hoopt via de publicatie van technische analyse rapporten hetzelfde te bereiken bij anderen die graag willen weten wat er aan de hand is. En dat is een beeldvorming in de wetenschap dat elke blik op de beurskoers een focus is van een momentopname in tijd en prijs.

Beleidsmodel LOEF Technische Analyse (klik op de afbeelding om te vergroten).

 

 

 

 

 

 

Een goede communicatie ter voorkoming van mis(ver)standen vraagt om een aanpak die als het ware leest als het alfabet. Orde en rangschikking in een chaotische wereld vol veranderingen vraagt om een duurzame oplossing. Duurzaam betekent in dit verband de acceptatie van het fenomeen ‘verandering als enige constante’. Vandaar dat wanneer men echt wil weten hoe het zit alle ogen kunnen zien en alle vingers moeten kunnen aanwijzen waar de prijs/beurskoers zich – op het moment van beoordeling – in de cyclus bevindt. Hierdoor worden we ervan verzekerd dat deze extra handelingen bijdragen aan ons zelfbewustzijn van het maken verantwoorde beleggingsbeslissingen (en soms tegengas te geven aan regelmatig dominant groepsdenken of kuddegedrag).

VRAGEN / CONTACT 

Heeft u vragen of behoefte aan beleggingsresearch (op maat)? Neem dan gerust contact op door een email te sturen naar: mail@edwardloef.com