TA filosofie of natuurkunde?

In de vorige update op 22 maart 2017 stond ‘cyclisch marktgedrag’ centraal. Om binnen de technische analyse filosofie te blijven als aandachtsgebied geldt hier de derde vuistregel van de beleggingsfilosofie: de geschiedenis neigt zich te herhalen. Maar ik las vandaag ook dat je ‘ervaring nooit voor niets zult krijgen‘ (een uitspraak van Oscar Wilde).

Mijn persoonlijke ervaring met technische analyse in de afgelopen 30 jaar (geprikkeld door de beurscrash in 1987) sluit hierbij naadloos aan. De (beleggings)ervaringen vanaf 19 oktober 1987 bestaan uit zowel positieve als negatieve belevenissen. De negatieve ervaringen zijn niet per definitie fout. Je hebt als mens nu eenmaal niet alles in de hand.  Ook al denkt menigeen soms in alle overmoed wel de controle te hebben over van alles en nog wat. Dus…hoe kunt u nu weten of de aanpak van LOEF Technische Analyse het resultaat is van opgedane kennis en vaardigheden of stom toeval? De illustratie hieronder is in theorie het resultaat van een poging (en niet meer dan dat) orde te scheppen in de chaotische wereld waarin wij leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Stovall, een bekend en veel geciteerd Amerikaanse beursexpert, adviseerde ooit: “Those who study market history are bound to profit from it! But…use history as a guide, not gospel.” Zo is inmiddels wijdverbreid bekend dat de statistisch beste reeks van zes opeenvolgende beursmaanden (november t/m april) voor aandelenbeleggers voorbij is en een statistisch minder gunstige periode van zes maanden met ingang van deze maand waarschijnlijk in het verschiet ligt. Het zijn de cijfers, feiten en persoonlijke ervaringen die dwingen om voorbereid te zijn op terugkerende seizoensinvloeden op de beurs.

Albert Einstein (1879-1955), wellicht de meest bekende wiskundige, wist waarom een herhaling van de geschiedenis een factor is om rekening mee te houden. Einstein beweerde: “Alles is energie. Zo simpel is het. Koppel de frequentie van de realiteit dat je wilt (= visie, gedachten en emoties) en dat is wat je zult krijgen. Het is niet anders. Dit is geen filosofie. Dit is natuurkunde.

Als we aannemen dat er misschien wel een kern van waarheid besloten ligt in de uitspraak van Einstein zojuist, dan is een volgende uitspraak die minstens zo belangrijk is: “A man should look for what is, and not for what he thinks should be.”

En nog belangrijker is wat Einstein verder concludeerde: “Everything is determined by forces over which we have no control. It is determined for the insect as well for the star. Humans beings, vegetables, or cosmic dust…we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper“.

DE UITDAGING (!)

De uitdaging is nu om die onzichtbare krachten zichtbaar te maken. Een uitstekende opdracht ligt hier voor de chartist die in de rol van ‘technisch analist’ belangstellende de boodschap met eigen ogen wil laten zien en met eigen vingers laten aanwijzen waar die visies, gedachten en emoties het moment bereiken waarop de vraag- of aanbodkrachten te ver doorschieten. Het zijn die momenten waarop de technische analyse een zeer nuttig hulpmiddel kan zijn in het beheersen van kansen en risico’s (bodems en toppen in de grafiek). Het kan ook vooral een hulpmiddel zijn op momenten dat we met zijn allen maar een richting op lijken te kunnen denken. De kans bestaat dat er dan niemand meer nadenkt. En kuddegedrag is zo’n beetje de meest constante factor in een wereld waarin verandering de enige constante is.

We geven Einstein het laatste woord: “If someone feels that they never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life...” De uitdaging is om met gepaste afstand die onzichtbare krachten zichtbaar te maken.  Op 5 mei 2017 schreef ik een column getiteld “Een ‘fast and Furious’ marktconditie” in het kennisportaal van https://www.lynx.nl/kennis/artikelen/fast-furious-marktconditie/ , omdat op die dag technische vakgenoten schreven over ‘Bulls op ramkoers” en aanhangers van de fundamentele beleggingsfilosofie constateerden “Europa en aandelen favoriet”. De emotionele beleving oogde universeel, tijd dus om kritisch(er) vragen te gaan stellen.

 

 

 

 

 

 

 

In een samenvatting van de (exclusieve) tweewekelijkse publicatie Bulls, Bears & Shares die werd opgesteld in opdracht van Theodoor Gilissen  Private Bankers en op 9 ter beschikking werd gesteld voor haar relaties werd het volgende beschreven:

 

 

 

LOEF OVERSHOOTING EAGERNESS FORCE-indicator

In de illustratie hierboven van de verschillende trendfasen waarin positieve en negatieve energie elkaar afwisselen zijn geelgekleurde momenten zichtbaar. Deze kleur is een visuele weergave van een te ver doorgeschoten beweging (overshooting). Het enthousiasme (eagerness) gaat gepaard met teveel geweld (force). Er ontstaat anders gezegd een ‘niet realistische’ (= irrationele) marktconditie. De ratio fluistert ons dan in dat de trend buiten zinnen is geraakt. Anders gezegd, de consensus in de markt vertoont kuddegedrag met alle risico’s van dien. Een combinatie van technische indicatoren weet deze fase objectief te meten, waarvoor de volgende naamgeving (copyright) is bedacht: “LOEF Overshooting Eagerness Force”-indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 mei 2017 kon u in een tweewekelijkse technische analyse update opgesteld in opdracht van Commerzbank het volgende lezen:

 

 

 

 

 

 

 

Mensen die een email willen ontvangen met betrekking tot meer frequente technische analyse updates (met trendstatus van individuele aandelen) kunnen zich (via een abonnement) aanmelden bij PROBELEGGEN

Meer informatie kunt u raadplegen in het webinar archief van BinckBank > Goedbewaarde TA geheimen