Cyclisch marktgedrag

Een cyclus is volgens internet-encyclopedie wikipedia een zichzelf herhalend proces. De grote uitdaging voor economen en technisch analisten is oog te krijgen voor repeterende marktbewegingen, want daarmee kan geld bespaard en dus geld verdiend worden. Maar mensen willen onbewust hiervoor meestal een sluitende verklaring hebben. Dat is niet eenvoudig.

De koersbewegingen (opwaarts en neerwaarts) worden bepaald door ontelbaar veel factoren. Vooraf is zelden duidelijk wat nu precies exact de doorslag zal geven voor een rally in de beurskoersen of wat de oorzaak zal zijn van een koerscorrectie. Wie houdt van speculeren leest daarom verschillende mediabronnen voor de beeldvorming.

Een belangrijk hulpmiddel bij de beeldvorming is de studie van koersgrafieken. Technisch analisten wordt vaak verweten alleen maar oog te hebben voor wat zich afspeelt in de achteruitkijk-spiegel, echter de critici gaan voorbij dat er niets anders is dan (kennis van) het verleden om de toekomst beter te begrijpen. Let op, begrijpen is iets anders dan toekomstige beurskoersen voorspellen. Het lijkt in elk geval zinvol om te weten dat alles in ons universum wordt bepaald door energie…een interactie tussen positieve en negatieve krachten. En alle energie heeft zijn eigen kenmerken, frequentie, eigenaardigheden enz.

Beter beleggen is een kwestie van beter begrijpen. Een beter bewustzijn helpt. Niet alleen voor wat de markt beweegt, maar ook voor wat betreft onze persoonlijke drijfveren. Angst, hoop, twijfel en hebzucht zijn emoties die zich lastig laten beheersen. Wij hebben onszelf vaak niet goed in de hand, laat staan dat wij de markt in de hand hebben.

Daarom zou het goed zijn om open te staan voor bijvoorbeeld de technische analyses die voor zelfbeleggers door ondergetekende worden verzorgd via www.probeleggen.nl of voor een monitoring van vraag-/aanbodverhoudingen en onderlinge relatieve sterkte hetgeen noodzakelijk wordt geacht in de uitvoering van beleggingsbeleid. Immers, verandering is de enige constante dus niemand zou hier passief tegenover moeten staan.

Cyclisch marktgedrag betekent dat er momenten ontstaan waarop actie wenselijk kan zijn om kansen te benutten en risico’s te begrenzen. De datum 21/22 maart opent een tijdvenster die met een foutmarge van een week interessant genoeg is om kennis van te nemen. Download hier uw gratis researchrapport: LOEF Research Special 22 maart 2017 CYCLES