9 dagen countdown

Er zijn negen handelsdagen verstreken. Met nog twee dagen in deze 11e maand te gaan breekt in de Verenigde Staten overmorgen ‘Election Day’ day aan. In de afgelopen 9 handelsdagen zijn de beurskoersen in de S&P 500 index onafgebroken gedaald. De langste reeks opeenvolgende verliesdagen in de Amerikaanse beursgeschiedenis bedroeg 12 dagen en dat was op 5 maart 1966. Een herhaling zou dus uiterlijk na 9 november eindigen.

Er zijn in de Amerikaanse beursgeschiedens geen 13 opeenvolgende handelsdagen van koersverliezen opgetekend, dus het lijkt zeer waarschijnlijk dat in de komende drie dagen een ‘trading’-bodem in de aandelenkoersen wordt gezet. Dat zou ook logisch zijn met het oog op de te verwachten cyclusbodem die eerder werd besproken met het oog op de reeks voorafgaande (paniek)bodems.

S&P 500 index vanaf 3 januari 1928 met rode pijlen de momenten van 9 dagen op rij koersverliezen

 

 

 

 

S&P 500 index negen dagen op rij verlies, maar nu waarbij twee dagen eerder nog een 20-daags SMA > 120-daags SMA

 

 

 

 

Alleen in 1966 verloor de S&P 500 index ook negen handelsdagen op rij en was er twee dagen daarvoor nog sprake van een 20-daags gemiddelde boven een 120-daags gemiddelde (net zoals afgelopen vrijdag 4 november 2016)

Waar na 9 dagen onafgebroken verlies doorgaans een einde komt aan de verliesreeks, blijkt 1966 de enige uitzondering (voorafgaand aan 4 november jl.)

 

 

 

 

S&P 500 index in 2016 lijngrafiek o.b.v. slotkoersen op rode pijl = negen dag op rij koersverlies, waarbij twee dagen eerder nog een 20-daags SMA boven 120-daags SMA

 

 

 

 

VRAAG: is de verliesreeks van negen dag op rij nu een setup voor een koopsignaal en/of de aanzet tot een grotere correctie in de komende maanden?

In het besloten deel van deze website illustreren objectieve criteria (in de publicatie ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ wat nu op weekbasis de trendstatus is van o.a. de aandelenindices.

Download weekbericht ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 6 november 2016: LOEFTTT 061116