HCC Symposium 8 oktober a.s.

Op zaterdag 8 oktober a.s. wordt in DE BILT het 67e HCC! Beleggen Symposium georganiseerd. Het thema van dit symposium voor particuliere zelfbeleggers luidt dit jaar ‘stilte voor de storm?’. Tijdens een gastpresentatie (aanvang 11:05 uur) zal Edward Loef stil staan bij de noodzaak om in stilte transacties te plannen. Er komt immers tijdens beurstijden zoveel informatieruis op ons af dat we onze doelen uit het oog verliezen.

Het thema van het HCC Beleggen Symposium luidt dit jaar ‘stilte voor de storm?’

De gestelde vraag of de beurs nog verder stijgt of aan de vooravond staat van een beurscrash lijkt als gevolg van de onzekerheden logisch, maar eigenlijk is die vraag totaal irrelevant!

Neem kennis van LOEF HCC Beleggen Symposium uitnodiging

De toekomst blijft immers altijd onzeker. Onze enige gids is het verleden. Onze ervaringen en belevenissen beïnvloeden ons denken en onze handelingen. Onze emoties worden door constante toestroom van informatie nog sneller geprikkeld dan in het verleden. Als we iets willen, dan willen we het nu! Ons geduld om eerst na te denken in plaats van gelijk te handelen wordt enorm op de proef gesteld. We zijn kuddedieren geworden. Ook bij het nemen van beleggingsbeslissingen!

Edward Loef gaat in op het onderwerp ‘in stilte transacties plannen’:

Indien u zich hierin kunt herkennen en weer controle wilt terugkrijgen over uw eigen leven, dan moeten we veranderen. Als wij loslaten dat we invloed hebben op de oorzaken, dan komt er ruimte in ons brein om te focussen op het beheersen van de gevolgen van de oorzaken. De beurskoersen zijn het eindresultaat van alle vraag- en aanbodfactoren. Ook zijn de verwachtingen in de markt over de toekomst in de prijs verwerkt. De oplossing om in de financiële markten op termijn te overleven is dan ook niet proberen slimmer te zijn dan de markt. Het antwoord vinden we door in alle stilte (als de beurs gesloten is) onze transacties zorgvuldig te plannen. Als we nadenken wat er nodig is om onze koersdoelen te bereiken dan plannen we dus vooraf wat we gaan doen als de beurskoersen of trends veranderen. We gaan ook voor onszelf na wat we zeker NIET moeten doen. Wat we niet moeten doen is niet luisteren naar de markt. De markt dicteert immers wat we wel moeten doen! In alle rust gaan we hierover spreken.

Kijk voor meer informatie op de Symposium-pagina

Wilt u meer weten over de wekelijkse trends? Stuur dan een email naar: mail@edwardloef.com

Download weekbericht LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS d.d. 2 oktober 2016: LOEFTTT 021016