Klassiek TA-patroon

Trendvolgers hoeven niet te weten wat de centrale bankiers wel of niet besloten afgelopen week of zullen gaan besluiten in de toekomst. Trendvolgers voorspellen niet. Trendvolgers respecteren de richting van de trends. De definitie van een opgaande trend is een reeks van opeenvolgende hogere bodems gevolgd door een reeks van opeenvolgende hogere toppen. De trendvolger let op dus op de zaagtand in dit ritme.

In de koersgrafiek van de S&P 500 index op weekbasis zijn alle bewegingen groter dan 1% tegen de laatst geregistreerde weekslotkoersbasis in kaart gebracht. In de afgelopen twee jaar heeft de S&P 500 index zijwaarts bewogen. Recent zijn we getuige van een opwaartse uitbraak, gevolgd door een klassieke terugtest van de horizontale weerstandlijn. De zijwaartse tradingrange bedroeg ca. 260 indexpunten (= afstand 2130 – 1870). De theorie van de technische analyse analyseert koersdoelen via het omklappen van deze bandbreedte in de richting van de uitbraak. Dit wijst erop dat de S&P 500 index kan stijgen van 2130 naar 2390 (+ 260 indexpunten).

Rendement/Risico-ratio

Niemand weet met zekerheid of het koersdoel 2390 wordt gerealiseerd. Het stijgingspotentieel bedraag 2390 – 2165 (= huidige slotkoers 2164,69) indexpunten, derhalve 225 indexpunten. Het koersrisico bedraagt 35 indexpunten (= 2165 – 2130). De winst/verlies-ratio wordt becijferd op 225 : 35 = 6.4 : 1 op basis van de aanname ‘a trend in motion is likely to continue’.

S&P 500 indez zigzag 1%

 

 

 

 

 

Het patroon in de S&P 500 index is een klassiek uitbraakpatroon. Met een stop loss rond 2100 (= risico 65 indexpunten) bedraag de rendement-/risico-ratio nog altijd 222 : 65 meer dan 3.5.