Huh? Hoogconjunctuur?

Tijdens een economische hoogconjunctuur is er volgens de gangbare theorie sprake van veel werk, veel productie en veel bestedingen, kortom het gaat goed met de huishoudens van de gezinnen en het bedrijfsleven. Het risico bestaat zelfs dat de inflatie oploopt (= oplopende prijzen > hogere lonen). Een laagconjunctuur betekent het tegenovergestelde. Het gaat dan niet goed met zelfs een risico op deflatie (= dalende loon/prijsspiraal).

Voor u gelezen in Het Financieele Dagblad d.d. 27 augustus 2016: “Men behoeft niet over een enorme opmerkingsgave te beschikken om te zien dat de centrale bankiers er niet echt in slagen de inflatie naar het gewenste niveau te krijgen.

Eenderde van alle uitstaande leningen in de wereld heeft nu een negatieve rente. In Europa komt de Europese economische groei in het tweede kwartaal niet boven de 0,3% uit en bedroeg de inflatie 0,2%. In Japan is ook sprake van nul economische groei en nul inflatie. Kortom, van hoogconjunctuur lijkt geen sprake.

Voor u gelezen in NRC Handelsblad d.d. 26 augustus 2016: “Het zal wellicht niet opvallen, maar we leven op dit moment in een economische hoogconjunctuur. Al is die niet zo uitbundig als vroeger

Voor wat betreft Nederland zou het lastig zijn om een bedrijvigheid, indicator of sector te noemen, waar de seinen niet gillend op groen staan (zo luidt het commentaar over de hoogconjunctuur in ons land).

In het besloten deel van deze website (archief publicaties) treft u rapport aan opgesteld en gepubliceerd door FactSet op 23 juni 2016. Uit dit rapport blijkt dat op kwartaalbasis het aantal ‘stock buybacks’ in de S&P 500 index het hoogste niveau heeft bereikt sinds de vorige piek in het vierde kwartaal van 2007. In de daarop volgende zes kwartalen daalden – geheel in lijn met de beurscrisis – de inkoop van eigen aandelen. De inkoop van eigen aandelen wijst feitelijk op onvoldoende aantrekkelijke investeringsmogelijkheden! Als gevolg van de afname van het aantal vrij verhandelbare aandelen in omloop worden de beurswaarderingen vanzelf omhoog gejaagd. Deze steun valt weg indien de inkoop van aandelen afneemt. Thans blijkt de inkoop in het tweede kwartaal fors terug te zijn gevallen (lees: gehalveerd!).

Afgelopen vrijdag werd in Jackson Hole duidelijk dat het Amerikaanse Stelsel van Centrale Banken neigt om de rente dit jaar te verhogen. Mogelijk vinden er zelfs twee renteverhogingen plaats. Zou dat goed nieuws zijn voor de inkoop van aandelen?

Volgens de strekking van een recente column (zie: http://www.iexprofs.nl/Column/Opinie/255201/ECB-stimuleert-aandeleninkoop.aspx ) lijkt het voorgenomen Fed-beleid de aandeleninkoop te ontmoedigen. Daardoor zou een belangrijke steunpilaar onder de recente rally op Wall Street omver getrokken worden. U weet dat de neiging tot een renteverhoging door de Federal Reserve wordt ingegeven door het idee dat de Amerikaanse economie nu sterk genoeg is om de negatieve gevolgen van een stijgende rente op te vangen. De vraag is of de Amerikaanse economie veerkrachtig genoeg is om de zwakke economische machtsblokken Europa en Japan op sleeptouw te nemen. De vraag is ook of dit ook geldt voor de opkomende markten die merendeel leningen luidende in US dollars hebben uitstaan. Een stijgende rente, aantrekkende US dollar helpt natuurlijk niet. Vooral niet als bedacht wordt dat een stijgende dollar automatisch leidt tot goedkopere importen in de Verenigde Staten, waardoor er neerwaartse prijsdruk ontstaat (= deflatie). En dat is waarschijnlijk ook tegelijkertijd ook waarom het thema dit jaar in Jackson Hole luidt “Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future”. Immers, deflatie is de grote uitdaging (zie http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/why-deflation-bad-economy.asp) en niet inflatie.

Download weekrapport LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 28 augustus 2016: LOEFTTT 280816