Waarheen nu?

Rond de eeuwwisseling werd de intrede van een Kondratieff-winter vermoed. Dat is een periode waarin de excessen die zijn opgebouwd in het economische lenteseizoen (1948-1965), zomerseizoen (1965-1982) en herfstseizoen (1982-1999) worden afgebroken (lees: eliminatie van schulden, geld en capaciteit leidt tot afbraak, depressie, wederzijds wantrouwen en toenemende conflicten). Waarheen nu? Kijk naar de langetermijn cycli!

Over de Kondratieff-winter werd in de Fibonacci-special d.d. 30 juni jl. o.a. kort verslag gedaan (zie illustratie uit 2002)

(klik op afbeelding om te vergroten)

 

 

 

 

 

 

 

In de AEX-grafiek is de winterfase in relatie tot de hierboven geschetst beeld goed herkenbaar/zichtbaar…

 

 

 

 

 

 

De winterfase (1999 – 2016/2017) gaat haar eindfase in. Hierover zal de komende tijd worden gepubliceerd. De actuele stand van zaken leest u o.a. in de wekelijkse publicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ (in het besloten deel).

Download researchrapport LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 3 juli 2016: LOEFTTT 030716