AEX buy & hold > 431,28

In een workshop afgelopen vrijdag op een symposium georganiseerd door ProBeleggen werd aangegeven dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen technische analyse als hulpmiddel om te voorspellen (wat het meest spannend is) en technische analyse als hulpmiddel om beurskoersen te beheersen op basis van feiten (wat erg saai is). De beursvisie van LOEF blijft onder AEX 458 gehandhaafd inzake AEX 330 in november 2016.

De methode LOEF daarentegen voorspelt niet, maar registreert wat is. Op basis van weekslotkoersen noteert de AEX onder het 4-weeks kortetermijn simpel gemiddelde (trend is dalend), maar boven het 24-weeks langetermijn simpel gemiddelde (trend is stijgend). Momenteel is er sprake van een correctie boven het 24-weeks gemiddelde, hetgeen vanuit een trendvolgende aanpak met behulp van genoemde korte en langetermijn gemiddelden reden geeft om vast te houden aan een ‘buy & hold’-aanpak. Dat laatste zal veranderen als de AEX wegzakt onder het (rode) 24-weeks gemiddelde. In dat geval zal de (week)candle zwart kleuren (raadpleeg legenda).

AEX beursvisie(s) versus mechanisch model

 

 

 

 

AEX-koersgrafiek (klik op grafiek om te vergroten)

 

 

 

 

AEX Technican commentaar op weekbasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda kleuren