Wie eist, bewijst!

In oktober 2007 werd door private bank Theodoor Gilissen Bankiers een researchrapport getiteld ‘Technische Analyse, taken seriously’ gepubliceerd (opgesteld door Edward Loef, senior technisch analist). Dit rapport kunt u bestellen door een email te sturen naar mail@edwardloef.com, zodat u niet langer meer in onzekerheid verkeert of u nu moet kopen, verkopen of houden. Waarom is dit rapport belangrijk? Hieronder leest u waarom.

Op 23 februari dit jaar was er een twist tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en het pensioenfonds voor de Vereenigde Glasfabrieken over de zogeheten ‘goudzaak’. Het glasfonds vergrootte in 2009 haar belang in goud tot 13%, maar DNB was van mening dat dit fonds niet meer dan 3% mocht aanhouden en verplichtte het fonds om het belang in goud te verkopen. Het glasfonds liep daardoor rendement mis, omdat de goudprijs daarna flink in waarde steeg. DNB is door de rechter op de vingers getikt, omdat ze onterecht had ingegrepen op de goudbelegging. De rechter oordeelde dat DNB onvoldoende hard had gemaakt dat er onverstandig was belegd. Resteerde de vraag hoeveel schadevergoeding DNB moest betalen aan het glasfonds.

De rechter ging ervan uit dat het goud in drie opeenvolgende fasen zou zijn verkocht tegen steeds hogere prijzen. Het pensioenfonds oordeelt zelf dat een groter deel tegen de hogere goudprijzen verkocht zou hebben dan de rechter inschatte. Het College van Beroep heeft afgelopen week bepaald dat DNB geen schadevergoeding hoeft te betalen, omdat het pensioenfonds niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het schade heeft geleden als gevolg van het onrechtmatige ingrijpen van DNB. Het pensioenfonds kon niet voldoende onderbouwen dat het de goudbeleggingen vanaf de zomer 2011 tot de zomer van 2013 verkocht zou hebben. De rechter oordeelde dat vanaf de zomer van 2013 de goudprijs weer dusdanig was gedaald dat het glasfonds er geen hogere opbrengst voor gekregen zou hebben dan bij de verplichte verkoop in 2011.

Misschien was het verstandiger geweest voor betrokken partijen om na te gaan of er wel werd voldaan aan de regels en voorschriften voor het handelen op de beurs (zie rapport over technische analyse taken seriously)

 

 

 

 

 

 

 

Als het glasfonds aantoonbaar kon bewijzen dat een ‘buy en hold’-strategie werd gevolgd op basis van het criterium van een 4-maands gemiddelde boven het 24-maands gemiddelde (zie grafiek) en dat was vastgelegd in het beleggingsbeleid, dan was er weinig discussie.  Daardoor zou er een situatie worden geschapen wat alle ogen kunnen zien en alle vingers kunnen aanwijzen. Er is dan een plan waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wanneer het sein op grond staat om te kopen en wanneer het sein op rood springt, waarbij een verkoop wordt gerechtvaardigd. Kortom, was er sprake van een strategie? Of was het ‘hineininterpretieren’?

 

 

 

 

 

De zwarte candles in de grafiek tonen de overgangsfasen van stijgingen naar dalingen of vice versa. De candle van februari (open $ 1663,41 / close 1559,65) werd geactiveerd op maandslotkoersen. Het 24-maands gemiddelde noteerde die maand op $ 1645 waarbij een koers onder dit niveau de ‘buy & hold’-strategie ter discussie zou stellen.

Meten is weten. Eisen is bewjizen! Er zijn vele technieken. Op 10 januari 2016 publiceerde LOEF Timing, Trends & Tactics het wekelijkse overzicht van de trendfasen op asset allocatie niveau via ETFS Physical Gold.

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat er sprake was van een bodemproces. Op 30 april jl. blijkt de goudprijs vanaf de jaarwisseling met 21,91% gestegen. Het gebruik van beslisregels om de trendfasen te herkennen is een stap in de richting van het maken van verantwoorde keuzes. Er gaat immers geen bel op het hoogtepunt (of dieptepunt), hoewel…

Goudcorrectie in aantochtdoor Edward Loef 1 september 2011

 

 

 

Gouden tijden zijn voorbij

CONCLUSIE

We zien nu het omgekeerde in de goudprijs dit jaar…wie rendement eist, die bewijst door de feiten te respecteren.

Voor meer informatie, zie besloten deel van deze website of volg LOEF via www.probeleggen.nl

Download weekbericht LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 1 mei 2016: LOEFTTT 010516

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over