Profiteren van trends

Beurskoersen kunnen drie kanten op: omhoog, zijwaarts en omlaag. Wie wil profiteren van stijgende koersen focust op stijgende trends. U kunt van stijgende trends profiteren door welbewust te kiezen voor onderliggende waarden/markten/instrumenten die voldoen aan het criterium van een stijgende trend. Hieronder is op basis van de beurskoers en afgeleide 4-weeks en 24-weeks simpele gemiddelden (afgekort SMA) een rangschikking gemaakt.

BULLISH = beurskoers > 24-weeks SMA en 4-weeks SMA > 24-weeks SMA

BEARISH = beurskoers < 24-weeks SMA en 4-weeks SMA < 24-weeks SMA

NEUTRAAL = beurskoers > 24-weeks SMA en 4-weeks SMA < 24-weeks SMA … of ….beurskoers < 24-weeks SMA en 4-weeks SMA > 24-weeks SMA

STEUN = laagste notering in 13 weken

WEERSTAND = hoogste notering in 13 weken

KT = hellingshoek 4-weeks simpel gemiddelde (SMA)

LT = hellingshoek 24-weeks simpel gemiddelde (SMA)

Trendstatus voorbeurs diverse waarden/markten/instrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

U hoeft geen krant (meer) te lezen om te weten wat ‘blinkt als goud’ (zie onder bericht in De Telegraaf d.d. 16 april jl.). Op basis van het rangschikken van (voor u) belangrijke trendvolgende criteria ziet u in een oogopslag wat omhoog is gericht.

 

 

 

 

 

Profiteren van trends is een kwestie van de juiste keuze maken. De juiste keuze maakt u als u weet waarnaar u moet kijken. De ene belegger focust op de kortetermijn trend (KT). De andere belegger focust op de langetermijn trend (LT). Het hangt af van wat uw persoonlijke beleggingshorizon is.

LOGISCHE KEUZES MAKEN

Hieronder een voorbeeld van het resultaat van een gemaakte keuze om alleen te beleggen in de Europese DJ Stoxx 600 index als wordt voldaan aan het criterium ‘stijgende trend’ zoals hierboven vermeld. Als exit-regel geldt een 4-weeks SMA onder een 24-weeks SMA. Uit de simulatie deze eeuw blijkt dat de DJ Stoxx 600 index per saldo in een zijwaartse trend heeft bewogen met een licht koersverlies sinds begin 2000 tot gevolg. De langetermijn belegger verdient per saldo geld en ziet zijn vermogen stijgen, omdat besloten is om niet te (meer) te beleggen als het 4-weeks gemiddelde onder het 24-weeks gemiddelde noteert.

Simulatie DJ Stoxx 600 index ‘long only’-beleggingsbeleid gericht op het profiteren van stijgende trends (vanaf 2000)

 

 

 

 

 

U hoeft niet langer te fantaseren over wat er in de toekomst gebeurt en/of wat de gevolgen zijn als dit of als dat…u hanteert simpele vuistregels die u eenmaal per week even controleert om te beoordelen of de markt nog bereid is om u te kunnen laten profiteren van stijgende trends. Een kwestie van de markt respecteren dus (en vooral niet teveel nadenken). Wilt u ook profiteren van trends? Via Probeleggen kunt u zich abonneren bij PRO LOEF voor meer informatie.

Vragen? mail@edwardloef.com