Technisch perspectief

Indien we het IMF mogen geloven dan moeten we ‘on alert’ zijn. Of dat alarmerend is? Het instituut kiest ervoor om politici en monetaire overheden bewust te maken van de urgentie dat er iets moet gebeuren. Toch is het wel zaak om alarm te slaan als we kijken naar de wereldaandelenmarkten. Voor wat betreft de kortetermijn trend is het vizier omhoog gericht. Voor wat betreft de langetermijn is de blik omlaag tegelijkertijd gerechtvaardigd.

De Europese DJ Stoxx 600 index toont weliswaar nog een opgaande trend dankzij de lineaal langs de bodems van afgelopen 7 jaar, echter het 4-weeks gemiddelde ligt nog onder het (dalende) 24-weeks gemiddelde.

 

 

 

 

 

Wanneer enkel en alleen belegd wordt bij een 4-weeks gemiddelde boven een 24-weeks gemiddelde en weekslotkoers boven het 24-weeks gemiddelde dan is op termijn de kans groot dat de markt wordt verslagen (zie grafiek). Op dit moment beweegt de equity-curve vlak (= geen long-positie). Het glas lijkt halfvol, maar is op basis van trendvolgende criteria halfleeg. Laat deze kelk maar even voorbij gaan op dit moment.

Maar er zijn uitzonderingen. Die worden vermeld in het wekelijkse researchrapport LOEF Timing, Trends & Tactics, en de wekelijkse marktvisie via www.probeleggen.nl (PRO LOEF).

Download weekrapport LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 17 april 2016: LOEFTTT 170416