Complexe situatie in de AEX

De volgende keer dat je leven wat te complex en ‘out of control’ dreigt te worden, denk eraan dat je je altijd kunt focussen op de simpele (let op, ik zeg niet gemakkelijke) dingen die je kunt doen die wel impact hebben op je persoonlijke economie” (citaat uit ‘Doe niet langer domme dingen met je geld’, The Behavior Gap, Carl Richards, Nederlandse vertaling Robert van Beek).

Over de persoonlijke economie kan iedereen vast wel een boek volschrijven. Ook ondergetekende technisch analist herkent de impact van ‘dingen’ die het leven soms complex maken of zelfs kunnen bedreigen. Op zoek naar oplossingen is de inhoud van bovenvermeld boek daarom een ‘aanrader’. We hebben immers niet alles zelf in de hand, maar kunnen wel ons best doen om – desnoods met hulp van anderen – de situatie weer meester te worden.

Grafieken voorspellen niets. Grafieken kunnen wel een hulpmiddel zijn. Met behulp van afgeleide 20/120-daags simpel gemiddelden in grafieken op dagbasis  (of 4/24-weeks simpel gemiddelden bij weekgrafieken) kunnen we voor onszelf afspreken dat de onderliggende hoofdtrend dalend is als het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert en dat de trend stijgend is zodra het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde noteert. Positieve kruisingen (zoals vorige week donderdag) maken ons bewust van een positieve ontwikkeling, terwijl een negatieve kruising (zoals laatst op 10 december 2015) ons doet beseffen dat de markt negatief oordeelt. Bedenk daarbij dat de markt in de regel ons verslaat en duidelijk wordt dat wij ons eerbiedig moeten aanpassen aan de veranderingen die de markt ons oplegt. Aan ieder van ons de opdracht om voor onszelf te bepalen waar we de grens leggen voor wat betreft hetgeen wij denken te kunnen beheersen.

De signalen in de koersgrafieken en begeleidende toelichting dwingen feitelijk de aandacht te beperken tot de twee criteria die we 1) belangrijk achten en 2) kunnen beïnvloeden. In dit kader is het van belang om het onderscheid te maken tussen beurskoersen voorspellen en de richting van de beurskoersen monitoren.  Het is ook een persoonlijke keuze om dagelijks bijvoorbeeld de AEX te monitoren of ervoor te kiezen dat hooguit eenmaal per week te doen.

AEX weekgrafiek + signalen/alerts op weekbasis

 

 

 

 

AEX kwantitatief weekcommentaar o.b.v. mechanische beslisregels:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEX daggrafiek + signalen/alerts op dagbasis

 

 

 

 

AEX kwantitatieve analyse op dagbasis o.b.v. mechanische beslisregels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda betekenis kleuren grafieken: