AEX ‘non’-trending in overgangsfase

De oversteek van een bullish naar een bearish omgeving of vice versa levert altijd een situatie op waarbij men goed naar links en rechts moet kijken. Gisteren zijn er vijf handelsdagen verstreken met een beursnotering boven het (rode) 120-daags simpel gemiddelde. Vergelijk in dit kader de oversteekcondities begin november vorig jaar. Het grote verschil tussen begin november en nu is de hellingshoek van het 120-daags gemiddelde die nu niet daalt, maar stijgt. Een positieve kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde zou in de kwantitatieve benadering aanleiding geven om de ‘verkopen op sterkte’-tactiek in te ruilen voor een ‘kopen op zwakte’-aanpak. Zover is het nog niet, dus zullen we de voorlopige feiten moeten respecteren. Meer details over de AEX-index en de kansen opwaarts of risico’s neerwaarts worden geschetst in de dagelijkse publicatie ‘LOEF DE TECHNICIAN’.

AEX-grafiek + signalen op dagbasis

 

 

 

 

AEX kwantitatieve analyse voorbeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda kleuren grafiek