AEX subjectieve & objectieve analyse

Alle informatie zit in de beurskoers verdisconteerd. Alles wat we weten en vermoeden komtĀ  tot uitdrukking via de prijs. Iedereen die naar koersgrafieken kijkt ziet hetzelfde, maar dat is niet geval als gevraagd wordt naar de interpretatie. Deze is subjectief en niet zelden gekleurd door wat ons brein (on)bewust hoopt. Volgens de subjectieve interpretatie en in de rol van chartist is het glas in de AEX ten opzichte van de hoogste koers in 2015 en laagste koers in 2016 tot dusver halfleeg. De dalende weerstandlijn rond het 50% Fibonacci-retracement op AEX 444,54 geeft aan rekening te houden met aanbod.

De objectieve interpretatie is de uitkomst van kwantitatieve criteria (zie chart + legenda+ commentaar onder). Meer informatie volgt vandaag in de nieuwsbrief ‘LOEF DE TECHNICIAN’ (exclusief bestemd voor abonnees).

AEX-koersgrafiek op dagbasis + DMI

 

 

 

 

AEX kwantitatieve analyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda kleuren grafiek