Fibonacci-weerstand in AEX

Indien u op zoek gaat naar beursvoorspellingen, w.o. een verwachting van het toekomstig koersverloop van de AEX-index, dan is de kermis in Tilburg in goede plek om te bezoeken. Grafieken voorspellen namelijk niets, maar vertellen hoe de markt met alle actuele kennis en verwachtingen wat nu de consensus is. Interessant is dat ondanks het laatste aangekondigde stimuleringspakket aan maatregelen door de Europese Centrale Bank de AEX wel hoger is gezet, maar de euforie vooralsnog kortstondig is van duur. De focus lijkt verschoven naar wat later vandaag de Amerikaanse Federal Reserve wereldkundig zal maken.

Alle informatie wordt in de beurskoers verdisconteerd, dus het heeft met die veronderstelling geen zin om te proberen slimmer te zijn dan de markt. De markt is alwetend. Op dit moment kunnen we vaststellen dat er nu drie opeenvolgende zwartgekleurde dagcandles zijn gemaakt boven het (rode) 120-daags gemiddelde (zie grafiek). In die zin is de technische conditie te vergelijken met die van 5 november 2015 (= het moment waarop een ‘short call’-alert destijds werd geactiveerd). Van een ‘short call’-aanbeveling was recent sprake (zie 7 maart jl.), maar spoedig hierna ontkrachtte het koersherstel deze signalering door nieuwe ‘recovery buy’-alerts. De trendvolgende aanpak respecteert dus wat de markt dicteert.

Of het koersherstel doorzet is een academische vraag, waarop het antwoord slechts gissen is. De ervaring leert dat actie en reactie op de beurs zich vaak voltrekt overeenkomstig ‘gulden snede’-relaties, waarin de Fibonacci-ratio’s 23,6%, 38,2%, 50% en 61,8% een natuurlijk terugkerend fenomeen blijken waarop vraag en aanbod van rol wisselen. Het brandpunt ligt afgerond op AEX 444 (zie grafiek). Aanvullende details leest u in het kwantitatief opgestelde commentaar.

AEX-index op dagbasis + signalen

 

 

 

 

AEX kwantitatief commentaar op basis van dagelijkse koersbewegingen (slotnotering 15 maart 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda methode LOEF