AEX bodemproces rond weerstand 449/450

De technische analyse voorspelt niet, maar registreert wat is (‘not what should be’). Met andere woorden, zowel LOEF Technische Analyse als u heeft een verwachting omtrent de toekomstige koersontwikkelingen. Om de subjectieve denkrichting objectief te kleuren, wordt gebruik gemaakt van een modelmatige benadering van het in kaart brengen van trendfasen. De stijgende trend kleurt groen, een sterke stijgende trend kleurt blauw, topvorming (of bodemvorming) kleurt zwart, dalende trends kleuren rood, sterk dalende trend kleuren paars en herstelbewegingen in een dalende trend kleuren oranje (raadpleeg legenda). Op deze wijze houdt de grafiek ons een spiegel voor en dwingt ons tot het stellen van kritische vragen.

Afgelopen week werd een dalende weerstandlijn getest en een horizontale weerstand rond AEX 449/450. Dit niveau was het koersdoel genoemd in de update van 3 maart jl. (klik op ‘de grafiek van de dag’ voor raadplegen vorige updates). De situatie is nu vergelijkbaar met die van begin november. Het is nog niet duidelijk of het koersherstel doorzet of afbreekt. Op weekbasis is de stijging boven het 24-weeks gemiddelde een signaal om met een bodemproces rekening te houden, maar een bevestiging in breder verband moet nog worden verkregen (voor meer informatie, zie nieuwsbrieven Loef Technische Analyse en/of raadpleeg ‘LOEF PRO’ via probeleggen.

AEX weekgrafiek vanaf 2015 + 4/24-weeks SMA (= Simple Moving Averages)

 

 

 

 

AEX kwantitatieve analyse op weekbasis (slotkoers 11 maart 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda kleuren grafieken