AEX ABC-tje

De dagelijkse technische analyses gebaseerd op kwantitatieve criteria op slotkoersbasis wordt hieronder uiteengezet. Deze analyse volgt de inzichten van Albert Einstein: “Look for What is, Not What should be.” De markt heeft altijd gelijk, dus het heeft weinig zin om te voorspellen. Toch ligt dit laatste genuanceerder, want de koerspatronen in de grafieken geven soms aanleiding tot een interpretatie van specifieke golfbewegingen. Zo is er een (Elliott Wave) theorie, waarin de richting van de trend wordt gedicteerd door vijf bewegingen, welke wordt onderbroken door drie bewegingen (ook wel ABC-zigzag genoemd).

In de subjectieve interpretatie kan de herstelbeweging op uurbasis vanaf de bodem in februari een klassieke ABC-beweging blijken. Idealiter bestaan de golven A en C ook uit vijf golfslagen. De laatste oprisping in golf C richting AEX 449 zou dan nu zijn ingezet. De oranje kaders illustreren gap-vensters die in het verleden zijn ontstaan en in de toekomst gevuld moeten worden met een beursnotering. Voor daghandelaren geldt het dieptepunt rond 432,34 gisteren een steun voor doorgaand koersherstel naar AEX 449. Zodra de stijgende steunlijn neerwaarts wordt afgebroken gaat het vizier naar een ‘gap fill’ onder de 400-puntengrens.

AEX op uurbasis vanaf 3 december 2015 t/m hedenochtend 09:30 uur

 

 

 

 

AEX Quant commentaar op basis van slotkoersen d.d. 2 maart 2015