Nieuwe corretiefase AEX

Een trend is intact totdat het tegendeel wordt aangetoond. Trends zijn er binnen verschillende tijdvensters. Charles Dow (de grondlegger van de technische analyse eind 19e eeuw) achtte de meerjarige trends voor beleggers het belangrijkst. Deze (Primary) trends worden regelmatig onderbroken door correcties (aangeduid als ‘Secondary’) die meestal enkele maanden tijd in beslag nemen. De dagelijkse rimpelingen (aangeduid als ‘Minor’) zijn ondergeschikt aan de Secondary.

De actuele beurskoers van de AEX noteert lager dan een jaar geleden, waardoor van een Secondary geen sprake meer kan zijn. Een aanwijzing dat de Primary trend is omgeslagen blijkt o.a. uit de neerwaartse kruising van het 4-maands gemiddelde onder het 24-maands gemiddelde (zie grafiek onder). Het commentaar op dagbasis wordt via kwantitatieve analyses verwoord. Op uurbasis is het ‘uur van de waarheid’ voor een nieuwe correctiefase aangebroken.

AEX grafiek op maandbasis + 4/24-maands simpel gemiddelden

 

 

 

 

AEX Quant Analyse op dagbasis

 

 

 

 

 

 

 

 

AEX op uurbasis + RSI(14)