Stoploss short alert AEX

De technisch analist heeft twee petten op bij het benaderen van trendstudies. Enerzijds is er de klassieke chartist die op basis van een visuele inspectie van de koersgrafiek tot een oordeel komt wat de meest waarschijnlijke toekomstige richting is van de onderliggende trend. Anderzijds is er de technician die op basis van kwantitatieve trendrespecterende criteria een feitelijke beschrijving geeft van de onderliggende trend. Waar de chartist probeert te voorspellen op basis van subjectieve interpretaties, daar blijft de technician beperkt tot ‘what is, not what should be‘.

KORTE TERMIJN AEX

Een meerjarige stijgende steunlijn afkomstig van het dieptepunt uit 2011 is eerder dit jaar gebroken en werd op woensdag 17 februari in een herstelpoging weer opgezocht. Deze voormalige steunlijn zou in theorie nu de rol van weerstandlijn moeten gaan vervullen. In de afgelopen maanden is sprake van een dalend trendkanaal waarvan de bovenkant rond AEX 423 ligt. Op dit moment lijkt er sprake van een technisch herstel in een kortetermijn dalende trend. Deze subjectieve analyse wordt bevestigd door een beursnotering onder het dalende 120-daags gemiddelden bij een 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde. De stijging op 17 februari boven het 20-daags gemiddelde activeert een ‘stop short’-alert wat impliciet voor trendvolgers het signaal is om shortposities te sluiten. Dit signaal wordt objectief gegeneerd (zie verslag onder), maar vraagt wel nuancering omdat de factor tijd ook een rol speelt (zie week/maandgrafiek).

AEX QUANT VERSLAG VOORBEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEX grafiek op dagbasis + quant-signaleringen

 

 

 

 

De vraag rijst bij velen hoe om te gaan met de huidige dynamiek. Het antwoord is afhankelijk van de gehanteerde beleggingshorizon. De short-signalen sinds 1 februari jl. zijn nu geneutraliseerd. Geen positie is ook een positie.

AEX grafiek op weekbasis (vertonen in de DMI-indicatoren overeenkomsten met de zeer fragiele marktomstandigheden van oktober 2008). Er is weinig voor nodig om de markten volledig te laten imploderen.

 

 

 

 

AEX grafiek op maandbasis…de maand is nog niet om, maar o.b.v. 4-/24-maands gemiddelden springt het sein op rood (zie actuele rode candle, bestudeer a.u.b. het verleden).

 

 

 

 

 

CONCLUSIE: het kortetermijn signaal om shortposities te sluiten geschiedt in een buitengewoon kwetsbare omgeving. Afhankelijk van uw risico-acceptatie en beleggingshorizon moet u zelf de afweging maken waar u uw persoonlijke prioriteiten stelt ten aanzien van innemen of beeindigen van long/shortposities.