Be back in September?

In de wekelijkse nieuwsbrief ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 6 september 2015 wordt uitgebreid ingegaan op de bekende beurswijsheid ‘Sell in May and go away, but remember be back in September’. Deze uitspraak wordt door de beursstatistieken ondersteund, zo blijkt uit de informatie in het researchrapport. Recentelijk – op maandag 24 augustus jl. – gingen de koersen wereldwijd onderuit en werd de term ‘Black Monday’ geuit. De vraag die iedereen nu stelt is of de paniekbodem nu achter ons ligt of nog deze maand of volgende maand gezet moet worden.

Voor u gesignaleerd op Maandag 24 augustus 2015:

 

 

 

 

 

Bron: CNN

Het verhaal is duidelijk…de markt maakt zich zorgen over de Chinese economie. De Chinese Shanghai Composite toont thans een afgerond (H)oofd(S)chouderpatroon inclusief daling onder de neklijn. De markt verdisconteert alle bekende en nog onbekende informatie (lees: verwachtingen) en in die zin vertelt de koersgrafiek van de Shanghai Composite alles wat u moet weten.

De abonnees van LOEF Technische Analyse lezen vandaag het verslag over het meest betrouwbaar geachte koerspatroon uit de technische analyse gepubliceerd door ondergetekende chartist op 2 oktober 2008.

Toch geeft LOEF Technische Analyse een preview omtrent het verleden als gids voor de toekomst. Download bijgaand rapport gedateerd 3 oktober 2008: MT031008