Bull / Bear status

Op 8 maart jl. – 5 maanden geleden – noteerde iShares World op EUR 34,0850. Afgelopen week sloot deze tracker op EUR 33,84. Het is misschien even goed om terug te kijken op deze website. In de update van 8 maart werd het zgn. ‘gele teken’ gesignaleerd, hetgeen aanwijzingen geeft voor een opwaartse overdrijvingsfase in de opgaande trend. De koersgrafiek op weekbasis hieronder toont de actuele gang van zaken.

iShares World op weekbasis in 2015 + RSI(14) + MACD

 

 

 

 

Per saldo zijn de stieren niet veel opgeschoten. De beren hinderen de opmars nu al maandenlang met als gevolg een zijwaartse beweging. De relatieve sterkte index op weekbasis heeft in april een duidelijke negatieve divergentie getoond, hetgeen een klassieke setup is voor een consolidatie of winstnemingen. De RSI noteert op weekbasis nu ca. 53 hetgeen op een schaal van 0 – 100 als neutraal tot licht bullish kan worden betiteld. De trendvolgende MACD-indicator toont in haar histogram een dalende lijn. De 4-weeks en 24-weeks gemiddelden liggen min of meer in elkaar verstrengeld, waardoor niet duidelijk is welke krachten nu de overhand hebben. Het recente ‘long’-signaal geeft de bulls nog het voordeel van de twijfel.

De twijfel wordt gevoed door enkele waarnemingen welke worden besproken in de nieuwe wekelijkse publicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 9 augustus 2015, welke zojuist in het besloten deel voor abonnees is gepubliceerd.

Download weekrapport ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 9 augustus 2015: LOEFTTT090815