Versla de markt…

In 1999 publiceerde SY HARDING – ‘right on time’ – zijn boek getiteld ‘How to Prosper in the Coming Bear Market’. Afgelopen maand is deze onvolprezen technisch analist helaas onverwacht overleden. Wat hij nalaat is een erfenis aan kennis over seizoencycli en wat wel werkt en wat niet om de markt te verslaan.¬† LOEF Technische Analyse koestert met grote eerbied hetgeen Sy Harding aan kennis en vaardigheden heeft gedeeld.

De beleggingswereld wil ons doen geloven dat ‘buy & hold’ superieur is aan ‘market timing’. Sy Harding heeft het tegendeel aangetoond en geniet – ook na zijn tragisch overlijden – ook in toekomst een geweldige reputatie.

De laatste analyses in 2015 van Sy Harding alsmede de nieuwe publicatie van ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 3 mei 2015 treft u in het besloten deel van deze website aan.

Dat ‘market timing’ zin heeft voor elk type belegger, blijkt uit de grafieken van de NYSE COMPOSITE, waarin tevens de procentuele veranderingen zijn opgenomen over een periode van zes jaar, zes kwartalen, zes maanden, zes weken, zes dagen en zes uren. De ups en downs geven inzicht waar de markt opveert en terugzakt, momentum wint en verliest. Hieronder volgt een topdown-benadering.

NYSE Composite + ROC(6) op jaarbasis 

 

 

 

 

NYSE Composite + ROC(6) op kwartaalbasis

 

 

 

 

 

NYSE Composite + ROC(6) op maandbasis

 

 

 

 

 

NYSE Composite + ROC(6) op weekbasis

 

 

 

 

NYSE Composite + ROC(6) op dagbasis

 

 

 

 

 

NYSE COMPOSITE + ROC(6) op uurbasis

 

 

 

 

 

DOWNLOAD weekbericht ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 3 mei 2015: LOEFTTT030515

SY HARDING BLOG january march 2015