Top bereikt !

Wat worden ze rijk die beleggers!…elke dag een beetje hoger…het gaat bijna vanzelf” berichtte zakenzender RTLZ op 13 april voorbeurs. De Telegraaf berichtte een aantal dagen later op de voorpagina op zaterdag 18 april 2015 met dikke chocoladeletters: “DIKKE PLUS ECONOMIE, het gaat echt veel beter dan gedacht“. De wens is de vader van de gedachte. Immers, men gelooft iets, omdat men het graag wil geloven!

U wilt nog recent een voorbeeld?

In de meest recente peiling van Bank of America Merrill Lynch (BofAML) blijkt dat 25% van de ‘Global Fund Managers’ denken dat aandelen overgewaardeerd zijn. Maar let op…in dezelfde peiling beweert maar liefst 54% van de fondsmanagers aandelen toch ‘overwegen’ (= meer dan normale positie-omvang).

Hoe dat kan?

De bron van bovenvermelde informatie is de column ‘Buttonwood’ van The Ecnomist een week geleden (14 april 2015): “A net 84% of managers think bonds are overvalued and as a consequence, a net 54% are underweight the asset class. With cash yielding zero, investors own equity by default.

Top bereikt ?

In de Telegraaf lezen we dit weekend “Biotech biedt hoogste rendement“. LOEF Technische Analyse stelt “Biotech bood hoogste rendement”. Hieronder leest u waarom.

‘THIS TIME IS DIFFERENT’

The Financial Times besteedde op 14 april jl. een hele pagina aan de opmars van de biotech sector “with analysts saying that the old way of valuing the sector no longer works“. Kortom, we leven een tijdperk waarin de oude waarderingsmaatstaven de prullenbak in kunnen, want “You can get to current stock prices if you assume greater R&D productivity going forward than has been the case over the very long term.

1929 = 2000 = 2015 ?

Het rationaliseren van ongebruikelijk hoge waarderingsniveaus deed zich o.a. voor aan de vooravond van ‘The Great Crash’ van 1929 (lees het gelijknamige boek geschreven door de vermaarde econoom J.K. Galbraith) en in aanloop naar de dotcombubble in maart 2000. De uitspraak ‘This Time is Different” geniet in elk beleggingsboek over ‘massapsychologie’ extra aandacht, om de simpele reden dat elk mens nu eenmaal de neiging heeft zich (instinctief) aan te sluiten bij de overheersende opinie (juist op het moment dat de trend omkeert). In de afgelopen week merkte een respectabele fundamenteel analist op “Dit wordt de eeuw van de biotech“. U herinnert zich wellicht nog de waan tijdens de internetzeepbel, waarbij werd gedacht dat bij de ‘nieuwe economie’ permanent hogere waarderingsniveaus gerechtvaardigd waren.

Biotechnologie-aandelen zijn niet aan te slepen, berichtte Het Financieele Dagblad op 9 april jl.. Maar een blik op de gebruikelijke technische OBOS-indicatoren (OBOS = ‘overbought’/’oversold’) suggereert in samenhang met de euforische voorspellingen voor de komende 100 jaar dat in de argumentatie nu iets (helemaal) verkeerd dreigt te gaan. De koersgrafieken en in het bijzonder de OBOS-indicator RSI op kwartaalbasis weerspiegelen de feiten.

S&P Biotechnology ETF (XBI) op kwartaalbasis + RSI(14) vanaf 2006

 

 

 

 

NASDAQ COMPOSITE op kwartaalbasis + RSI(14) vanaf 1980

 

 

 

 

 

De relatieve sterkte index op kwartaalbasis van de biotechnologietracker XBI noteert op kwartaalbasis nu 91,21.

Vergelijk dit nu eens met de relatieve sterkte index op kwartaalbasis op 31 december 2000 op 91,28 of op 31 maart 2000 bij een waardering op 92,58

De abonnees op de wekelijkse publicaties van ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ weten hoe belangrijk het is om de waangedachten op de kortetermijn te beoordelen vanuit een langetermijn perspectief.

Meer weten?

De nieuwe weekpublicatie is zojuist hieronder in het besloten deel gepubliceerd met nog veel meer waardevolle informatie! Bent u nog geen abonnee, stuur dan geheel vrijblijvend een bericht naar mail@edwardloef.com

Download weekpublicatie ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ d.d. 19 april 2015: LOEFTTT190415