Een schouderklopje mag

Op 21 februari 2009 toonde de omslag van het weekblad ELSEVIER een man die in de jaren dertig met een bord op straat liep. “WIE HELPT MIJ AAN WERK ONVERSCHILLIG WAT”. De recessie begin 2009 dwong ELSEVIER de vraag te stellen wat de lessen van de jaren dertig waren.  De Telegraaf bericht nu op de voorpagina het tegenovergestelde: “Werkgelegenheid knalt omhoog. BANEN VOOR HET OPRAPEN”.

Kuddegedrag op de beurzen verloopt via een herkenbaar proces:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De AEX weerspiegelt de stemming in de getoonde cyclus.

 

 

 

 

 

De Telegraaf berichtte dat het echte feest nog moet beginnen, maar merkt tegelijkertijd op dat bij beleggers met historische kennis de alarmbellen rinkelen.

Niemand lijkt een eenduidig antwoord te kunnen geven op de vraag of ook deze fuif met een kater eindigt.

Het antwoord op de vraag leest u in de nieuwe weekpublicatie ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ in het besloten deel van de website.

Download weekrapport ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ d.d. 1 maart 2015: LOEFTTT010315