Computermodellen & beleggers

Er is in de media recent veel ophef ontstaan over de technische analyse modellen van vermogensbeheerder ALEX. De modellen hebben naar verluidt in 2014 niet de rendementen opgeleverd die werden voorgespiegeld. De negatieve pers over de tekortkomingen van computermodellen moedigt de kritische geluiden aan over technische analyse en blijkt vergezeld van veel ONBEWUST ONBEKWAME opmerkingen en veronderstellingen.

In Het Financieele Dagblad verscheen een voorbeeld over o.a. de koop- en verkoopbeslissingen in het aandeel Aegon en Renault (zie ook LOEF DE TECHNICIAN 12 januari 2015).

Laten we nu eens kijken naar de alternatieve uitkomsten afkomstig van het wekelijkse handelsmodel van ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ inzake AEGON:

 

 

 

 

Net als bij ALEX vermogensbeheer is de ‘equity-curve’ van het aandeel AEGON na een mooi verlopen 2013 nogal teleurstellend in 2014.

Welke conclusies kunnen we hieraan verbinden?

Het antwoord vraagt de belegger iets verder te kijken dat de gebruikelijke neus lang is.

 

 

 

 

De resultaten op de langetermijn onder diverse omstandigheden (‘bull’markten, ‘bear’markten en – zoals in 2014 –  ‘fish’markten) zijn vele malen bepalender dan het kortetermijn winstbejag van hijgerige beleggers die klaarblijkelijk niet goed in staat zijn om de juiste kritische(!) vragen te stellen of een moment goed na te denken zonder vooringenomenheid wat het concept ‘technische analyse’ en/of gebruik van computermodellen precies inhoudt. De aanbieder(s) van elke dienst of product doen er uiteraard verstandig aan om te controleren of het concept beantwoordt aan de verwachtingen of percepties van degene die hiervan gebruik maakt.

Hieronder treft u een handelssimulatie ‘long/short’ aan op basis van weekdata in de AEX:

 

 

 

 

Computermodellen zijn geen heilige graal, maar kunnen uiterst behulpzaam zijn bij de beeldvorming omtrent ‘timing, trends & tactics’. U kunt hierover wekelijks lezen in de weekpublicaties in het besloten deel van deze website. Voor meer informatie nodig ik u van harte uit om contact op te nemen: mail@edwardloef.com

LOEF Technische Analyse organiseert wekelijks educatieve webinars met nieuws en tips op basis van ‘technische analyse’. Wilt u gratis deelnemen? Stuur een email naar: mail@edwardloef.com o.v.v. ‘deelname webinars’.

Download weekrapport ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 12 januari 2014: LOEFTTT120115

Voor u gelezen in Het Financieele Dagblad d.d. 12 januari 2014:

 

 

 

Mocht u eventueel nog twijfelen over de toegevoegde waarde van ‘technische analyse’?

Raadpleeg dan: Momentum research DORSEY Relative Strength and Portfolio Management

Weten of ’t werk? LOEF Technician 12 januari 2015 SPECIAL