Home Depot gratis tip 1

Aankomende woensdagavond 17 december a.s. wordt u in de gelegenheid gesteld om geheel vrijblijvend een webinar bij te wonen om in 2015 rendabel te beleggen. Onder rendabel beleggen verstaat LOEF Technische Analyse het maken van selectieve keuzes. Dat wil zeggen, focus op de winnaars en afscheid nemen van de verliezers. Hieronder volgt voor aandelenbeleggers alvast de eerste tip:

TIP 1 focus op positieve trends, bijvoorbeeld in de Dow Jones Industrials Average:

 

 

 

 

 

 

 

TIP 2: selecteer verder op basis van relatieve sterkte (RS) en koersperformance in de afgelopen weken:

 

 

 

 

TIP 3: beoordeel welk aandeel een nieuw relatief hoogtepunt noteert (zie roze lijn in grafiek Home Depot).

Deze drie tips samen zorgen ervoor dat u – indien u een abonnement heeft bij LOEF Technische Analyse – altijd de winnaars op uw netvlies krijgt (en weet wat u moet mijden, zie matrix Dow Jones aandelen).

Wilt u gratis tips?  Raadpleeg dan bijgaande nieuwsbrief: 15 december 2014 Rendabel beleggen met Technisch Interessante Patronen