De ‘setup’ voor een jaarabonnement

Op 18 september jl. verstuurde LOEF Technische Analyse een ‘setup’ rond als opstap naar een jaarabonnement, want “Pas als je precies weet waarnaar je moet kijken, wordt het veel gemakkelijker om de echte kansen en bedreigingen in het woud van beleggingsadviezen en beursopinies te herkennen!’ Twee maanden later…op 18 november 2014…signaleerde LOEF Technische Analyse een nieuwe ‘setup’ die aanleiding geeft voor een herhaling van de geschiedenis.

Lees over deĀ ‘setup’ van 18 november 2014: LOEF Technician 180914 aanbod

Lees over de afronding van de ‘setup’ op 20 november 2014: LOEF Technician 201114 aanbod

In het verleden behaalde rendementen zijn garantie voor de toekomst. Maar jaarabonnees melden regelmatigĀ dat de individuele tips ruimschoots de investering van een jaarabonnement waard zijn. Over 12 maanden weet wellicht ook waarom!

Hieronder krijgt iedereen – abonnee en geen abonnee – een andere ‘setup’ te zien, waarover in de nieuwe weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ eerdaags verslag wordt gedaan. De implicaties zijn mogelijk ‘onbetaalbaar’!

Een andere ‘setup’ voor een jaarabonnement (zie grafiek onder):