Cash is King

Op 4 juli 2014 werden vijf ETF’s met de Amerikaanse tickersymbolen AGG (voor obligaties), ACWI (voor aandelen), GSG (voor grondstoffen), RWO (voor vastgoed) en GLD (voor het edele metaal goud) op basis van een combinatie van de beurskoers en afgeleide 4-/24-weeks simpel gemiddelden nog allemaal als ‘stijgend’ gekwalificeerd. Daarna begon het grote sputteren met als gevolg over de volle breedte waardeverlies.

Vanaf de top verliest de dynamische asset allocatie dit jaar ca. 2,2% aan waarde (zie onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplettende kijker ziet sinds begin vorig jaar een gestage waardevermeerdering dankzij de spreiding van de vijf ETF’s afhankelijk van de richting en onderlinge relatieve kracht van de trends. Het doel is een gestaag stijgende equity-curve te realiseren, waarbij de opeenvolgende bodems en opeenvolgende toppen telkens hoger komen te liggen. Voor het eerst doet zich het verschijnsel voor van een lagere top gevolgd door een lagere bodem (zie eind vorige week 3 oktober 2014). In de loop van de afgelopen weken zijn de posities in grondstoffen, vastgoed en edele metalen afgebouwd en met ingang van maandag 6 oktober 2014 zijn alle ETF’s verkocht ten gunste van een kaspositie. Kortom, ‘CASH IS KING’ registreert de technische analyse.

Indien u het weekrapport ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ d.d. 6 oktober 2014 in het besloten deel (bestemd voor abonnees) raadpleegt, dan begrijpt u spoedig waarom dit zo is. Er zijn tijden dat het najagen van winst prioriteit heeft boven behoud van kapitaal. Met ingang van afgelopen weekend geldt het omgekeerde: ‘het behoud van kapitaal’ heeft als gevolg van de marktontwikkelingen nu voorrang. De markt dwingt LOEF Technische Analyse om op SAFE te spelen.

Download weekrapport ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ 6 oktober 2014LOEFTTT061014

Dagrapport ‘LOEF DE TECHNICIAN’ 7 oktober 2014: LOEF Technician 071014

Vorige publicaties, raadpleeg de (tab) ‘archief publicaties’