Waarin moet ik beleggen?

De Personal Finance pagina van Het Financieele Dagblad ging op zaterdag 20 september jl. in op het onderwerp “Essentiele vragen bij vermogensbeheer”. De gevolgen van een verkeerde beslissing – mede als gevolg van het stellen van de verkeerde vragen – kunnen groot zijn. Immers, het gaat erom dat UW VERWACHTINGEN(!) door de beheerder daadwerkelijk ook waargemaakt kunnen worden…en dat U weet hoe en waarom specifieke keuzes worden gemaakt.

ESSENTIELE VRAGEN = BEWUSTZIJN

Het probleem is niet zozeer dat sommige beleggers en/of vermogensbeheerders ‘bewust bekwaam’ mogen worden geacht, maar dat er ook andere kwalificaties denkbaar zijn met variaties als ‘bewust onbekwaam’, ‘onbewust bekwaam’ en ‘onbewust onbekwaam’. In het verlengde hiervan mag u denken aan de bijzondere uitspraak van de (succesvolle) trainer Louis van Gaal: “Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?”

Voordat u uw vermogen in beheer geeft…of besluit zelf met uw vermogens aan de slag te gaan…er is veel huiswerk nodig om tot een goede afweging te komen! Meer vaak dan op het eerste gezicht kan worden vermoed. Twee recente voorbeelden: Een professioneel fondsbeheerder stelde afgelopen vrijdag tijdens een afspraak de vraag hoe hij de trendoverzichten in de publicaties van LOEF Technische Analyse  moet interpreteren. Tijdens een seminar afgelopen zaterdag vroeg een particuliere doe-het-zelf belegger vertwijfeld af waarom zoveel discretionair vermogensbeheerders (groot & klein) beleggingsportefeuilles ‘kapot’ spreiden. Wat is dan nog de toegevoegde waarde? Waar betaal ik die vermogens-beheerder eigenlijk voor?

Het moge duidelijk zijn enige ‘coaching’ zinvol is om 1) erachter te komen wat u zelf nu eigenlijk wilt en 2) of u zelf in staat bent uw doel te bereiken en welke inspanningen dat met zich meebrengt en 3) de vraag van ‘kunnen’ daarmee beantwoordt wordt, maar dat nog niet wil zeggen dat u dat ook wilt,…laat staan in welke van vier kwalificaties we onszelf toedichten.

LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS weekpublicatie

De nieuwe weekpublicatie en komende dagelijkse publicaties zullen in het teken staan van de vraag ‘waarin moet ik beleggen’. Deze vraag wordt beantwoord op basis van de beleggingsfilosofie van de technische analyse. LOEF Technische Analyse is van mening dat u exact weet waarnaar u kijkt en waar de beeldvorming toe leidt (of kan leiden).

VRAAG 1: Wat is uw beleggingshorizon? Korte termijn of lange termijn en wat verstaat u daaronder?

VRAAG 2: Bent u een trendvolger (m.a.w. reageert u liever) of bent u een contrarian (anders gezegd ‘anticipeert u liever’)

VRAAG 3: Hoe handelt u doorgaans? Koopt u laag met het doel om hoger te verkopen (long player) of doet u juist het omgekeerde (short player) of bent flexibel en beoefent u beide kanten van deze ‘sport’.

Bovenvermelde vragen zijn niet limitatief. Er zijn nog meer (belangrijker) vragen te stellen…bij voorbaat, waarom doet u dit eigenlijk? Voor de spanning…of omdat u merkt dat u steeds meer op uzelf wordt aangewezen zorg te dragen voor eigen (geld)zaken (voor nu of later)?

VRAGEN?

Stuur een email naar: mail@edwardloef.com

Download wekelijkse publicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ 29 september 2014: LOEFTTT290914