Nauwkeurig navigeren!

Hoe loodst u zichzelf door de uiteenlopende berichtgeving in de wereld en de verschillende bewegingen in de financiele markten? Doet u dat op gevoel of laat u zich voorlichten door allerlei websites te bezoeken die u informatie geven die uw gevoelens vertolken? Of houdt u liever van consistentie door gebruik te maken van beproefde technieken en bewezen instrumenten?

De technisch analist probeert beurskoersen te voorspellen in de rol van chartist. De technician begrijpt deze benadering wel, maar concentreert zich liever op de uitkomst van de instrumenten. Deze instrumenten geven aan uit of vraag danwel aanbod domineert en wanneer er een verandering optreedt. Niet zelden zijn bepaalde ontwikkelingen al langere tijd zichtbaar voordat de media aandacht begint te schenken aan een trend. De trendvolgers willen zo vroeg en adequaat mogelijk weten wat de kansen en bedreigingen zijn.

LOEF TIMING TRENDS & TACTICS WEEKBERICHT

U leest hierover in de nieuwe weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’, waarin u met eigen ogen kunt zien wat de chartist al eerder heeft opgemerkt en de instrumenten meten. Dat laatste is van uitzonderlijk groot(!) belang voor zowel de dagelijkse handelaar/speculant als de belegger die wat verder kijkt dan de waan van de dag.

Voorbeeld 1 augustus 2014

 

 

Op 31 juli jl. berichtte de dagelijkse publicatie LOEF DE TECHNICIAN: “Een daling onder…..zou een ‘wonders to behold’-verkoopgolf tot gevolg krijgen“. De daling 24 uur later kwam voor de abonnees van LOEF Technische Analyse dus niet onverwachts. Integendeel…

Afgelopen week met een short AEX mooi in kunnen spelen op de daling” schreef een belangstellende abonnee die al eerder was gewaarschuwd door het verstuurde bericht “Verdachte omstandigheden…in een beter perspectief” op 18 juli 2014. (TIP: vraag dit gratis rapport op). Deze belegger wist wat hem te doen stond. Wilt u dit ook weten? Voor meer informatie: mail@edwardloef.com

Download weekrapport LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS 3 augustus 2014: LOEFTTT030814