TA voegt waarde toe

Het was te verwachten dat De Telegraaf vandaag een bericht zou plaatsen waarin de technische analyse onder vuur zou komen te liggen. De aanleiding kon u gisteren lezen in de column ‘Kruistocht FA – TA’ op deze website. Aangezien ruim 1 miljoen mensen de wakkere krant van Nederland lezen bestaat het risico dat bewust bekwame lezers of onbewust bekwame mensen hierdoor een onjuist beeld krijgen wat technische analyse nu precies inhoudt. En dat geldt helaas nog meer voor hen die onbewust onbekwaam zijn. Degenen die nu vermoeden zelf bewust onbekwaam te zijn in deze materie nemen daarom kennis van de volgende grafieken.

Indien u de grafieken hieronder bestudeert, raadpleeg dan ook bijgaand rapport: LOEF DE TECHNICIAN 12 juni 2014 SPECIAL

De grafieken hieronder zijn simulaties van een beleggingsstrategie gericht op het toevoegen van waarde. Deze simulatie dient een doel. Het doel van de technisch analist is ‘niet voorspellen’, maar ‘trends beheersen’ op basis van formules om de richting van de trend zodanig te herkennen, dat hierdoor waarde toegevoegd kan(!) worden. Indien u meer details wilt weten, neem dan gerust contact op! (mail@edwardloef.com).

Chart 1: Long/Short signalen AEX waarde-ontwikkeling vanaf oktober 2013

 

 

 

 

Chart 2: Long/Short signalen AEX waarde-ontwikkeling vanaf 2010

 

 

 

 

 

Chart 1: Long/Short signalen AEX waarde-ontwikkeling vanaf 1991

 

 

 

 

 

Chart 1: Long/Short signalen AEX waarde-ontwikkeling vanaf 1991 (geschoond van signalen)

 

 

 

 

 

Chart 1: Long Only signalen overzicht Average Profit/Loss 25 AEX fondsen o.b.v. 6000 handelsdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 1: Long/Short signalen Average Profit/Loss 25 AEX fondsen o.b.v. 6000 handelsdagen