Philips ‘exit’…

Op 13 mei jl. werd in deze column een ‘short tip’ afgegeven met betrekking tot het aandeel Philips. Beleggers zouden zich moeten realiseren wat de invloed is van het aanhouden van aandelen in portefeuille die geen waarde (meer) toevoegen: het duwt in negatieve zin op het totale rendement van de desbetreffende beleggingsportefeuille.

Maar er is een oplossing.

De oplossing wordt gevonden door vooraf na te denken over de gewenste richting van de trend die de belegger wil bespelen. Is de keuze bepaalt en richt men het vizier op koersstijgingen dan is de vervolgstap het formuleren van criteria om de opgaande trend te herkennen. LOEF Technische Analyse hanteert hiervoor een 20-daags en 120-daags koersgemiddelde. Indien het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde noteert dan is er per saldo sprake van een stijgende tendens. Omgekeerd is er sprake van een dalende tendens. Momenten van zwakte in een stijgende trend bieden koopkansen. Momenten van sterkte in een dalende trend bieden verkoopkansen. Bij een daling onder het 20-daags gemiddelde, waarbij dit gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde noteert, geeft de markt ons de boodschap geen heil te zien in de hoop op koersstijgingen. De koersdaling van het aandeel Philips eind vorige week onder het 20-daags gemiddelde levert dan ook een ‘exit’-signaal op (zie grafiek). Voor de gunstiger alternatieven (lees: ‘buy & hold’-kandidaten en outperformers) kunt u de publicatie ‘LOEF DE TECHNICIAN’ raadplegen.

Philips in 2014 t/m 30 mei jl.

 

 

 

 

 

Eerder verscheen ondervermelde analyse (13 mei 2014):