Euro “a serious concern”

U heeft in de vorige ‘grafiek van de dag’ (d.d. 6 mei 2014 om 14:00 uur) kennis kunnen nemen van de argumenten ten aanzien van wel/geen ‘dollar hedge’. De technische analyse luidde als volgt: “het moment nadert waarop een belangrijke grenswaarde (79) wordt getest of zal worden gebroken“. Vandaag heeft bankpresident Mario Draghi van de Europese Centrale Bank zorgen geuit over de dure euro en een spoedige renteverlaging. En dat had effect. Maar voor hoelang?

EUR/USD op uurbasis vanaf 5 mei  t/m 8 mei 2014 18:19 uur

 

 

 

 

De gele candle in de EUR/USD grafiek op uurbasis op 6 mei jl. om 14:00 uur is volgens de legenda van LOEF Technische Analyse (zie onder) een illustratie van een overdrijvingsfase (bij een koers van $ 1,3943). Vandaag werd een serieuze uitbraakpoging ondernomen boven $ 1,3943 maar deze poging mislukte. Tussen 14:00 en 15:00 uur schoot de euro van $ 1,3947 naar $ 1,3992 en daarna terug naar $ 1,3909 voordat het de valutamarkt ‘zwart voor de ogen’ werd (zie grafiek).

Legenda concept LOEF-methode

 

 

 

 

In de weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 27 april jl.. konden abonnees het volgende lezen: “De euro verliest na een imposante rally ten opzichte van de Australische dollar, Japanse yen en Noorse Kroon terrein. Ten opzichte van de US dollar tekent zich een (bearish) ‘rising wedge’ af, hoewel de dalende trendlijn langs de koerstoppen van 2008 en 2011 opwaarts is gepasseerd. Noteer (……) als risicogrens in EUR/USD voor een positief werkschema. Een uitbraak boven $ 1,40 is nodig voor een opwaartse uitbraak uit het wigpatroon. Het koersdoel wordt dan…..“.

De risicogrens en koersdoelen werden nader genoemd in de researchpublicatie, maar is in het citaat hierboven niet ingevuld. (Proef)abonnees kunnen via het ‘archief publicaties’ lezen waar deze grenswaarde ligt alsmede het koersdoel na een opwaartse uitbraak. Volgens Mario Draghi is de euro “a serieus concern“. Hoe serieus kunt u lezen in de publicatie ‘LOEF DE TECHNICIAN’ van 9 mei 2014.

De publicatie / tekst hierboven dateert van donderdag 8 mei 2014.

Bijgaand rapport is opgesteld op 9 mei 2014 in de ochtend: download rapport: LOEF Technician 090514 (ook opvraag via ‘archief publicaties’).