Dollar hedge

In de nieuwe weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ is de koersgrafiek opgenomen van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De euro blijkt uitgebroken boven een dalende meerjarige weerstandlijn, waardoor een uitbraak boven $ 1,40 een kwestie van tijd is. Daarnaast ontwikkelt zich een langetermijn wigpatroon, waardoor de conclusie voor de euro minder gunstig uitvalt bij een waardering onder $ 1,40.

De US Dollar index (tickersymbool DXY) ondersteunt vooralsnog de positieve vooruitzichten van de euro. De US Dollar index heeft eind februari een stijgende steunlijn neerwaarts doorbroken en de herstelbeweging die hierop volgde eindigde op 5 april bij de terugkeer naar deze voormalige steunlijn. De oude steunlijn werd nieuwe weerstand. Dat is niet alleen te zien door de lange gesloten candle die hierop neerwaarts volgde, maar ook aan de kleur en signaaltekst. De roodgekleurde candle kreeg een ‘exit’-signaal mee op basis van de kwantitatieve criteria voor trendherkenning. Daarna kleurden de weekcandles paars, hetgeen wijst op neerwaartse verkoopdruk. Noteer een grenswaarde op 79, want lagere niveau geven aanleiding voor een neerwaartse versnelling. Dit risico neemt pas af bij een stijging boven 80,50.

US Dollar index vanaf 2011

 

 

 

 

Download weerkrapport ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ d.d. 5 mei 2014: LOEFTTT050514