TA uitzendkracht

Wat is de toegevoegde waarde van de technische analyse (TA)? Antwoord: de TA visualiseert met behulp van de grafiek de richting van de trends in beurskoersen. Het illustreert wat alle ogen kunnen zien en alle vingers kunnen aanwijzen. Maar het voorspelt niets! De missie van de TA is trends, trendomslagen, toppen en bodems tijdig herkennen en benoemen. Opdat u uw doel – geld verdienen op de beurs – kunt realiseren!

Bovenstaande klinkt mooi, maar werkt de theorie ook in praktijk?

Eerst de theorie…zie onder het concept van de methode LOEF

 

 

 

 

en dan de praktijk…zie onder voorbeeld koersgrafiek ‘Randstad Holding’

 

 

 

 

en tot slot de toelichting…

Halverwege februari is er sprake van teveel hebzucht (‘greed’). Het aandeel Randstad Holding verliet aan de bovenkant de zgn.’Bollinger Bands’, waardoor in termen van statistiek de beurskoers teruggeduwd zou moeten worden naar het (20-daags) gemiddelde. De daling binnen de bandbreedte is voldoende voor een ‘sell greed’-signaal. Twee dagen later volgt een koersimplosie, waardoor het aandeel een stop loss grens doorbreekt. Beleggers met een ‘buy & hold’-strategie zijn nu extra gewaarschuwd voor verslechterende condities. De onderliggende hoofdtrend – gevisualiseerd d.m.v. het rode 120-daags koersgemiddelde – is nog stijgend, dus momenten van zwakte bieden nieuwe instapkansen. Nadat het aandeel aan de onderkant uit de Bollinger Bands viel, volgt een herstel binnen de bandbreedte. Dit levert een ‘buy/hold’-alert op. Begin maart verslechteren onderhuids de technische condities op grond waarvan een ‘bear’-alert wordt geactiveerd en de slotkoersen onder het rode 120-daags wijzen op een overgangsfase van stijgend naar dalend. Zodra het blauwe 20-daags koersgemiddelde onder het rode 120-daags koersgemiddelde wordt geduwd is dit een concept voor een ‘exit’-strategie. Het beleid van ‘kopen op zwakte’ tijdens de stijgende trend wordt ingeruild voor een tactiek van ‘verkopen op sterkte’ op momenten van koersherstel.  Dit levert naderhand ‘sell’-signalen op. De paarsgekleurde candles zijn een variant op de rode candles. De trend is niet alleen dalend, maar sterk dalend. Het verdient vanuit een trendvolgende strategie dan geen aanbeveling om het aandeel te kopen. Het is juist zinvol om dan ‘short’-posities in te nemen tot het moment dat de trend te ver naar beneden doorschiet (en dan geel kleurt, zie concept).

Elke beweging levert vraagtekens op. Over elke denkbare beweging moet dus vooraf worden nagedacht, zodat op het moment dat zich een specifieke situatie voordoet al vaststaat wat de meest succesvolle handelswijze zou moeten zijn. Dat heeft niets te maken met beurskoersen voorspellen, maar alles met een gedegen planning om uw doel te realiseren. Technische Analyse is hiervoor een uiterst geschikt hulpmiddel, mits u weet waar u naar moet kijken uiteraard.

Maar…als u niet weet waarnaar u kijken moet? Dan ligt de oplossing dichterbij dan u wellicht denkt: neem vandaag nog een proefabonnement en maak voor altijd het onderscheid tussen beurskoersen voorspellen en beurskoersen beheersen. In het besloten deel treft u week- en dagrapporten aan (zie ‘archief publicaties’) waaruit blijkt waar trends beginnen en eindigen en waar zich de tactische momenten voordoen.

In de dagelijkse publicatie ‘LOEF DE TECHNICIAN’ vandaag een grafiek (zie onder) in het kader van de dagelijkse tip.

Voorbeeld dagelijkse tip (naam wordt vermeld in ‘LOEF DE TECHNICIAN’ d.d. 15 april 2014′)

 

 

 

 

 

Download rapport ‘LOEF DE TECHNICIAN’ 15 april 2014: LOEF Technician 150414