Input van Putin

Vorige week zinspeelde Vladimir Putin over het stopzetten van de gasleveranties aan de Oekraine vanwege onbetaalde rekeningen. CNN Money berichtte dat ca. 30% van de Europese behoefte aan gas wordt geleverd door Russische leveranciers, waarvan de helft door de gasleidingen in de Oekraine stroomt. De waarschuwing van de Russische leider gaf de input voor de wekelijkse column in Het Financieele Dagblad vandaag over convergenties en divergenties.

In de wekelijkse publicatie LOEF Timing, Trends & Tactics wordt vanuit een topdown-benadering gepubliceerd over de trends en de relatieve aantrekkelijkheid van asset classes, regio’s, landen en sectoren met een hint richting individuele waarden en daarvan afgeleide instrumenten. Uit de publicatie blijkt o.a. dat er in de oliesector momenteel een interessante ontwikkeling gaande is (die prima verklaarbaar is op basis van fundamentele argumenten). De uitdaging voor elke belegger is de vraag wanneer men zich het beste kan positioneren op een trendmatige ontwikkeling. Dit betekent enerzijds het onderscheid maken tussen stijgende en dalende trends inclusief de overgangsfasen en anderzijds het onderscheid tussen zwakke en sterke trends. Uiteraard wordt het beste van deze twee werelden onder de aandacht gebracht.

In de sectie ‘grafiek van de dag’ treft u een grafiek aan gerelateerd aan het onderwerp olie en gas. Wilt u meer weten om tijdig voorbereid te zijn op wat waarschijnlijk komen gaat, meld u zich dan aan voor een (proef)abonnement. U ontvangt dan dagelijks en wekelijks grafieken, overzichten en analyses die u door de waan van de dag gidsen.

Download weekrapport LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS d.d. 14 april 2014: LOEFTTT140414