Grafieken als hulpmiddel

Vandaag (25 maart 2014) vermeldt Het Financieele Dagblad de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek naar de ‘technische analyse’: “Technische Analyse kost vooral mannelijke particuliere belegger veel rendement. Nettorendement valt jaarlijks ruim 7% lager uit door meer transactiekosten en minder spreiding”. Voelt u zich aangesproken en/of behoort u tot de doelgroep dan bent u bij deze gewaarschuwd.

Niet iedere sporter behaalt een medaille. De kansen op een gouden plak nemen zienderogen af als er niet hard wordt getraind. Discipline en consistentie zijn slechts weinig mensen gegeven. Daarom is het ook zo eenzaam aan de top. En dan hebben we het nog niet over de vele verschillende fasen die in praktijk doorgemaakt moeten zijn om enig idee te hebben wat wel of niet werkt. De belegger die interesse heeft in de technische analyse als hulpmiddel bij beleggingsvraagstukken zal zich moeten realiseren de ‘verandering’ de enige constante is. Er zullen dus gedragsregels geformuleerd moeten worden om te weten of de trend stijgend is of dalend of zijwaarts. Tegelijkertijd is van belang of de trendmatige beweging sterk of zwak is. En dan moeten we ook weten wanneer hier tussenin sprake is van een overgangsfase en wat de kansen zijn dat de trend van richting verandert. En dan is het aspect van de bijhorende volumes nog niet eens in aanmerking genomen en wat de invloed is van de voortschrijdende technologie op automatische koop-/verkooporders. Technische analyse gaat verder dan liniaal of potlood (hoe effectief overigens nog steeds volgens LOEF Technische Analyse deze hulpmiddelen op ruitjespapier van de Hema hun nut kunnen bewijzen).

Technische Analyse voegt waarde toe als men enig idee heeft/krijgt waar men mee bezig is. Zoals zoveel takken van sport geldt dit principe voor vrijwel alles om succes te boeken. Hieronder treft u het concept aan van LOEF Technische Analyse met twee actuele voorbeelden uit de praktijk. Wilt u meer weten, dan luidt het advies ‘Onderzoek en gij zult vinden!’. TIP: neem een proefabonnement door u geheel vrijblijvend te registreren.

CONCEPT METHODE LOEF TECHNISCHE ANALYSE

 

 

 

 

Van stijgend naar dalend en van dalend naar stijgend in alfabetische volgorde…structuur in de technische analyse is uiterst belangrijk(!)…raadpleeg de legenda hieronder voor een toelichting:

 

 

 

 

De roze lijn is in de grafiek niet weergegeven, maar neem een proefabonnement waarin het maken van keuzes op basis van relatieve sterkte wordt bepaald:

Koersgrafiek future koperprijs

 

 

 

 

Koersgrafiek DJ UBS CORN (= mais)