In het gareel a.u.b.

We hebben allemaal een heleboel aannames…maar wie heeft er echt vat op de recente ontwikkelingen in de Oekraine? In het boek BREINBEVINGEN van massapsycholoog Jaap van Ginneken wordt in het hoofdstuk ‘verschuivende publieke stemmingen, mogelijke attractoren bij verontwaardiging en protest’ gesproken over hoe globale krachtsverhoudingen tussen bondgenootschappen verrassend snel kunnen verschuiven.

Wie eerst nog een vijand was, kan morgen een vriend worden, en andersom. De ‘koude oorlog’ is opeens weer helemaal terug. De gebeurtenissen in de afgelopen week in de Oekraine en het afgelopen weekend in ‘de Krim’ in het bijzonder roepen spanningen op…ook bij beleggers, zo valt hedenochtend af te lezen aan de (fors) lagere openingskoersen in de aandelenmarkten. Maar…wat moet u als belegger met deze informatie? U kunt de ontwikkelingen toch niet naar uw hand zetten, dus de vraag moet zijn…wat kunt/moet u hier zelf mee?

In Het Financieele Dagblad vandaag luidt de tip in de column ‘langs de lijn’ als volgt: ‘In het gareel a.u.b.’ Wie in de afgelopen weken kennis heeft genomen van de weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ krijgt voldoende informatie om kritisch over na te denken.

In de eerste plaats heeft het geen zin om beurskoersen te voorspellen op basis van economische, (geo)politieke, sociale en/of militaire factoren, want onze geest knoopt alle informatie toch op een eigenaardige manier aan elkaar op een wijze waarvan wij denken dat deze logisch is, maar waarvan het proces grotendeels onbewuste paden bewandelt. Het zorgt ervoor dat wij een vermoeden hebben over de meest waarschijnlijke toekomstige trend, maar wij realiseren ons niet dat onderweg deze trends een hobbelige route afleggen met soms hoge bergen en diepe dalen om te trotseren. Hoe bereidt u zich voor op deze reis? En wat doet u onderweg als er ineens een obstakel opdoemt die ons even doet stilstaan (bij onze oorspronkelijke planning…wat doen wij als?).

In de tweede plaats bewegen beurskoersen in trends. Een trend is intact totdat het tegendeel wordt aangetoond. Heeft u zelf al nagedacht over eigen criteria om trends te herkennen en ernaar te handelen? Zo niet, dan is de weekpublicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ wellicht een aanbeveling. Hierin worden trends en trendsignalen nader geduid. Het helpt echt…tenminste, als u weet waarnaar u moet kijken.

In de derde plaats herhaalt de geschiedenis zich. U weet dat vrijwel alles in ons leven onderhevig is aan een cyclus. Niets is voor eeuwig…behalve dan verandering. Neem als voorbeeld de economische fasen. Aan het einde van ‘the roaring twenties’ (een tijdperk van economische voorspoed) trad een cyclus in overeenkomstig de vier fasen in de natuur. De economische depressie van de jaren dertig begon met de beurskrach van 1929 en eindigde pas na afloop van WO-II in 1949. Deze winterfase duurde ca. 17 jaar. De lentefase waarin het economisch herstel inzette duurde 17 jaar en eindigde halverwege de jaren zestig. Daarna ging de lente over in een 17-jarige zomerperiode, waarin de inflatie uit de hand liep en de aandelenbeurzen stagneerden. Begin jaren tachtig ging de herfstfase in. U kent deze fase als de oogstperiode die in veel opzichten leidde tot feestelijkheden. Dit feest bereikte eind vorige eeuw haar hoogtepunt. Sinds 2000 is de economische winterfase weer ingetreden, echter de koudegolven zijn dusdanig bar en boos dat in heel de wereld de centrale bankiers gedwongen zijn tot experimentele ingrepen om de wereld te behoeden voor een herhaling van de jaren dertig. Thans zijn we deze maand 14 jaar onderweg sinds de piek in de Nasdaq index (maart 2000). Maar al te graag willen we nu de ‘stop de crisis’-site slopen omdat de indruk bestaat dat het ergste achter ons ligt. Of dit zo is? Misschien moet het ergste nog wel komen (zie weekpublicaties in de afgelopen drie maanden).

Naar wij uit de media vernemen laat Rusland haar invloed in de Krim gelden om ervoor te zorgen dat de locale bevolking ‘in het gareel’ blijft lopen. Wie in het gareel loopt doet precies wat er van hem gevraagd of verlangd wordt. U kunt uw eigen vrijheid in uw emoties beter geleiden door vooraf na te denken wat u in de toekomst gaat doen als er een specifieke situatie voordoet. Hiervoor maakt u een plan. Dat plan moet ervoor zorgen dat wanneer u met uw gedachten afdwaalt – vanwege allerlei (non)informatie die u dagelijks moet verwerken – even diep ademhaalt en uw routekaart pakt om het uitgestippelde pad te blijven. Het is een manier om uw doelstellingen te realiseren. Helaas vraagt dit – net als in het leger – een ijzeren discipline, maar in buitengewone omstandigheden niet zelden ook enige flexibiliteit.

In het besloten deel van deze website treft u weer de wekelijkse publicatie ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ aan. In deze publicatie treft u de uitkomsten aan van een strijdplan. Het geeft u een kaart in handen om het slagveld in de financiele marktbewegingen te kunnen overzien en te helpen bij het maken van uw persoonlijke keuzes. Het zijn in de geschiedenis soms kleine gebeurtenissen die persoonlijk grote gevolgen kan hebben. De strekking van dit verhaal moge duidelijk zijn. Doe niet langer domme dingen met je geld, maar maak een realistisch plan en check regelmatig de route die u bewandelt.

TIP: neem een (proef)abonnement voor meer informatie om in het gareel te blijven denken en handelen (of koop vandaag Het Financieele Dagblad voor de column ‘langs de lijn’).

Download: Weekrapport LOEF Timing, Trends & Tactics 3 maart 2014: LOEFTTT030314

Download: LOEF DE TECHNICIAN 3 maart 2014: LOEF Technician 030314