Spreiden doet verblijden

In de wekelijkse monitoring van de asset classes aandelen, beursgenoteerd vastgoed, vastrentende waarden, grondstoffen, edele metalen kunnen de trends als gevolg van de kortetermijn dynamiek soms even hevig door elkaar worden geschud. Objectieve trendvolgende criteria maken onderscheid tussen stijgende en dalende trends, bodemvorming en topvorming. Wat vorige week nog goed presteerde kan deze week anders zijn.

Is de recente opleving op de beurs nu een tijdelijk herstel of weer de aanzet tot nieuwe records boven de koerstoppen van de afgelopen 12 maanden? Wie het weet mag het zeggen. LOEF Technische Analyse  publiceert over historische koerspatronen als gids voor de toekomst enerzijds en registreert tegelijkertijd trends op basis van objectieve criteria anderzijds. U leest het allemaal in het weekrapport LOEF Timing, Trends & Tactics (in het besloten deel van deze website).

Deze week herinnert LOEF zich een uitspraak van (wijlen) Theo Kraan: ‘spreiden doet verblijden’.

Download weekrapport LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 16 februari 2014: LOEFTTT160214