Technical Analysis is an Art

Technische Analyse is meer kunst dan wetenschap. Met ruim 8.000 verschenen boeken over ‘charting’technieken kan iedereen met interesse in koersgrafieken zich laten informeren over patronen om toppen en bodems in trends te ontdekken. Het tekenen van trendlijnen is buitengewoon nuttig om trends en de omslagpunten in kaart te brengen. Hoe meer technieken samenvallen, des te meer ‘bewijs’ voor bepaalde scenario-analyses.

De stijgende steunlijn in de Dow Jones Industrials Average getrokken langs de bodems van 2009 en de bodem van medio november 2012 markeert de scheidslijn van de meerjarige bullmarkt in deze beursgraadmeter. In de afgelopen week werd een zgn. ‘hammer’ gevormd (zie illustratie grafiek). De steel van dit technisch gereedschap heeft de stijgende steunlijn getest en de Dow sloot afgelopen week aan de bovenkant van de weekrange. Een vergelijkbare situatie deed zich medio oktober vorig jaar voor, hetgeen het startsein bleek voor een rally naar nieuwe toppen. Deze hamer is een bodempatroon als de steel aan de onderkant ligt, maar een toppatroon als de steel omhoog steekt (zie medio september 2013). Het bodempatroon wint aan betekenis wanneer deze tot stand komt op/nabij steunlijnen. In de Dow Jones Industrials Average is dit vorige week van toepassing. De top zes maanden geleden heeft haar rol van weerstand nu ingewisseld voor nieuwe steun. Het technisch beeld is dus nog positief, zolang de onderkant van de steel maar niet wordt gepasseerd.

Dow Jones Industrials Average op weekbasis vanaf november 2012 (ingezoomd)

 

 

 

 

Dow Jones Industrials Average op weekbasis vanaf 2009 (uitgezoomd)

 

 

 

 

De klassieke Dow Theorie (= basis van de technische analyse) is duidelijk: ‘A Trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that is has reversed’.

U weet nu nog niet wat de toekomst voor de Dow Jones Indsutrials Average in petto heeft, maar u weet nu wel wat de condities zijn om te bepalen wanneer de trend ‘has reversed’. Gegeven de recente opleving vanaf het dieptepunt in de Dow Jones Industrials Average vorige week lijkt het zinnig om ook kennis te nemen van de zgn. ‘nonfailure swing’ (zie illustratie onder).

Nonfailure Swing Theorie

 

 

 

 

 

 

In de Dow Theorie overtreft bij de ‘nonfailure swing’ golf C de top van golf A, voordat de bodem van golf B neerwaarts wordt doorbroken. Sommige aanhangers van de Dow Theory zien hierin een eerste ‘sell’-signaal. Andere volgers van de Dow Theory willen eerst ‘bewijs’ zien via een lagere top (E), gevolgd door een daling onder de bodem van golf D.

Dow Jones Industrials Average ‘nonfailure swing’ in de maak?

 

 

 

 

Hoe de afloop zal zijn weet niemand, behalve dan het zinvol is om in elk geval kennis te nemen van zaken waarop u als (dynamisch ingestelde) belegger moet letten. “If you don’t know what to look for, you probably end up somewhere else” zou LOEF Technische Analyse de wereld willen zeggen. In dit kader is het meer dan wenselijk(!) om te zien wat de andere invalshoeken zijn die de ‘nonfailure swing’ extra betekenis kunnen toekennen. Alleen zult u dan even moeten inloggen (na registratie – kan vrijblijvend voor een proefperiode van een week). In het besloten deel is een weekrapport van 20 pagina’s aan beleggingsresearch gepubliceerd, waarmee u uw voordeel kunt doen. Juist nu is weten waarop u met letten van groter belang dan u wellicht voor mogelijk houdt. De man met de spreekwoordelijke hamer staat namelijk gereed….

Download weekrapport ‘LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS’ d.d. 9 februari 2014: LOEFTTT090214

Download dagrapport ‘LOEF DE TECHNICIAN’ d.d. 10 februari 2014: LOEF Technician 100214