De beer is los!

Bijna vijf jaar lang hebben de stieren de arena op Wall Street beheerst. Elke koersval bleek in het afgelopen jaar een aanbod om in te stappen. Trendvolgende beleggers respecteren het proces van hogere bodems en dus is ‘buy the dip’ het nieuwe mantra. En de beren? Die lijken in geen velden of wegen meer te bekennen. Toch is ‘the bear’ gesignaleerd. Aan twee voorwaarden is voldaan…de January Barometer en The December Low Indicator.

In de afgelopen maand stapelde het bewijs zich op. Zoveel optimisme, zoveel fonkelende en jubelende verwachtingen voor aandelen in 2014, maar ook zoveel technische aanwijzingen over wat er in China, de opkomende markten en in Azie gebeurt. De (proef)abonnees hebben in de afgelopen weken kennis genomen van de negatieve divergenties, de weerstandlijnen en de draai terug naar obligaties. De markt ruikt de beer, maar beleggers zien hem nog niet.

Tenzij…u besluit om een kijkje te nemen in het besloten deel van deze website (zie registratie), waarin de laatste weekeditie van 2 februari 2014 van LOEF Timing, Trends & Tactics weer in PDF-download formaat is gepubliceerd. U kunt dan kennis nemen van (historische) koerspatronen, trendoverzichten, koop- en verkoopsignalen en waar kansen en bedreigingen zich voordoen. Wacht niet te lang, want de beer is los!

Download weekrapport LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS 2 februari 2014: LOEFTTT020214