Jubelende prognoses voor aandelen

Elke maandag verschijnt er in Het Financieele Dagblad (FD) in de column ‘langs de lijn’ een artikel, waarin het thema ‘technische analyse’ centraal staat. Mocht u in de afgelopen weken deze columns gelezen hebben, dan moge duidelijk zijn dat er aanwijzigingen zijn voor een herhaling van de geschiedenis. Dat wil zeggen…in februari 2009 geloofde men niet meer in de aandelenbeurs…nu bijna vijf jaar later wel. Lees het essay in het FD.

LOEF heeft in zijn functie als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers in 2006 een rapport gepubliceerd over ‘Market Timing, laag kopen en hoog verkopen’. In dit rapport wordt o.a. de rol van de media belicht, waarbij in het bijzonder de woordkeuze in de berichtgeving. Het is absoluut aan te bevelen om Het Financieele Dagblad te lezen. Zo kon u op 11 januari jl een verslag lezen over de nieuwsjaarsborrel van Euronext onder de koptekst ‘Fonkelend enthousiasme kenmerkt nu het Damrak’ en ‘Aan de Amsterdamse Zuidas lijkt het alweer helemaal 2007’.

Nu – een week later – leest LOEF in het FD dat begint met de tekst ‘Jubelende prognoses voor aandelen….’

Aan u de vraag…als u omschrijvingen leest over de belevingen in de financiele journalistiek over de actuele situatie, zoals ‘fonkelend enthousiasme’ en ‘jubelende prognoses’mag LOEF dit dan zien als een uiting van ‘euforie’ ???

In de afgelopen twee weken verzorgde LOEF Technische Analyse enkele webinars en seminars en al bladerend door het archief stuitte LOEF op de volgende grafiek:

 

 

 

 

 

 

De grafiek hierboven betrof de emotiecyclus in de MSCI USD World Index bijgewerkt t/m begin 2010. Naar het oordeel van LOEF was er sprake van een fase die gekenmerkt werd door ‘hoop’.

 

 

 

 

We zijn inmiddels nu vier jaar verder in de emotiehuishouding en in de volgende – nu bijgewerkte koersgrafiek (zie boven) – treft u de zienswijze aan van LOEF Technische Analyse op dit moment.

Natuurlijk kunnen we met elkaar de discussie aangaan over de geactualiseerde ‘semantiek’, maar in het besloten deel van deze website treft u in de koersgrafiek nog nadere informatie aan afkomstig van andere gerenommeerde mediabronnen met een gezaghebbende status. Als u geen (proef)abonnement neemt, dan miskent u wellicht de belangrijkste boodschap die Carl Richards afgelopen week kenbaar maakte op de website www.iex.nl over ons menselijk gedrag. Natuurlijk ‘moet’ u niets, maar u ‘mist’ dan mogelijk wel een heel belangrijke boodschap….en dat terwijl u via een proefabonnement toch gratis hiervan kennis kan nemen.

LOEF Technische Analyse is ervan overtuigd u te helpen betere beslissingen te nemen…het is slecht een kwestie van registreren…en daarna mag u jubelen over de prognose uit het verleden, maar belangrijker nog…wat waarschijnlijk is in 2014 en later. 

In het FD leest u “Jubelende prognoses voor aandelen miskennen de grote onzekerheden in de wereldeconomie“. Het artikel begint met o.a. de aankondiging “De crisis is voorbij”. Het zijn dezelfde woorden die econoom J.K. Galbraith in zijn boek ‘The Great Crash’ optekent uitgesproken door de Harvard Economic Society op 30 augustus 1930: “De huidige depressie is nu ongeveer uitgewoed”.

U kent de derde vuistregel uit de technische analyse: “De geschiedenis herhaalt zich“…kijk maar naar de verschuiving in het stemmingsbeeld vanaf het dieptepunt begin 2009:

 

 

 

 

 

 

 

Download LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS 20 januari 2014: LOEFTTT200114

Download LOEF DE TECHNICIAN 17 janauari 2014: LOEF Technician 170114

Download LOEF DE TECHNICIAN 16 januari 2014: LOEF Technician 160114