VISIE 2014 & Selecteren van winnaars

De technische analyse wordt enerzijds beoefent om de meest waarschijnlijke toekomstige trends te voorspellen en anderzijds om veranderingen in trends van beurskoersen tijdig te signaleren. Het maakt echter nogal wat uit met welke instrumenten en technieken vooruit gekeken wordt. Om de buurman te citeren: een schroef sla je niet met een boormachine de muur in, ook al wil je gaatje maken om een blik in de toekomst te werpen. Op zaterdag 11 januari a.s. wordt in het midden van Nederland bij voldoende belangstelling een bijeenkomst georganiseerd om de kansen en bedreigingen in 2014 aan de hand van koersgrafieken te bespreken. Daarnaast wordt een andere bril opgezet en de actuele trendstatus van diverse beursgenoteerde waarden besproken. Denk hierbij aan beursindices, regio’s, sectoren, valutaparen, grondstoffenprijzen, edele metalen, obligaties, vastgoed, individuele aandelen etc. etc.

Download bijgaande nieuwsbrief: loef on tour 171113 en reageer z.s.m. 

Natuurlijk wilt ook strategie toepassen die de kans op succes vergroot. Denk hierbij aan het volgende…het aantal winnaars versus het aantal verliezers moet op termijn in uw voordeel pleiten. Datzelfde geldt voor de omvang van de winsten in relatie tot de verliezen (zie handelssimulatie Europese DJ Stoxx 600 sectoren). Meld u aan en oordeel zelf of u een statistisch voordeel met een plan van aanpak aanspreekt of liever laat leiden door andere informatieprikkels.